Vektra Jakić

Uprava za šume: “Vektra Jakić” ne plaća koncesiju i loše gazduje šumama

Uprava za šume demantovala je navode kompanije “Vektra Jakić” da je optuživala sudove za donešene odluke, već je vođena principom javnosti da zna, saopštila sadržinu sudskih odluka Privrednog suda i tom prilikom je istaknuta činjenica da “Vektra Jakić” duguje državi 6,4 miliona eura za koncesionu naknadu.

Kako su naveli iz Uprave za šume oni će ispoštovati sudske odluke, ali i da očekuju da pljevaljska kompanija ispoštuje ugovorne obaveze.

“Vektra-Jakić” je netačno informisala javnost, da Uprava za šume gotovo pet godina nezakonito obračunava i kod Poreske uprave ih finansijski zadužuje za neposječene, nedoznačene i neeksploatisane količine drvne mase u iznosu preko pet miliona eura i netačno su konstatovali da “Vektra-Jakić” ne duguje ni cent za koncesije! Istina je, da je “Vektra- Jakić” uputila zahtjev za reprogram proreskih potraživanja Poreskoj upravi čime je samim tim prihvatila nesporan dug po osnovu koncesione naknade u iznosu od 3.477.462,58 eura. Po osnovu reprograma duga za koncesije dospjelo je na naplatu 1.673.891,95 eura”, stoji u saopštenju Uprave za šume.

Podsjećaju i da je Privredni sud odbio tužbu “Jakića” u kojoj se žalila na način obračuna koncesione naknade te da je odlukama Upravnog i Vrhovnog suda takođe potvrđen način obračuna koncesione naknade vezan za posebnu naknadu.

“Konstataciju da Uprava za šume snosi odgovornost za gubitak radnih mjesta u “Vektri-Jakić” i što zaposleni ne primaju platu 18 mjeseci, skoro da ne treba komentarisati, vjerujući da se redovno izmiruju plate porezi i doprinosi u drugim djelovima koji funkcionišu u okviru kompanije “Vektra”. Netačna je konstatacija da direktor Uprave za šume nanosi štetu od više desetina miliona eura “Vektri Jakić” ako se zna da je na osnovu zvaničnih i javnih podataka, ukupni prihod “Vektre Jakić” na godišnjem nivou u poslednjih 5 godina iznosio od 4 do 7,2 miliona eura na godišnjem nivou”, poručili su iz Uprave.

Oni su demantovali i navode da su nezakonito prodavali sirovinu drugim koncesionarima iz koncesionog područja “Vektre Jakić”. Naprotiv, prema njihovim riječima, Uprava za šume nije mogla da realizuje i time obezbijedi održivost gazdovanja šumama u okviru koncesionog područja “Vektre Jakić”.

“Naime, i pored brojnih upozorenja Uprave za šume i šumarske inspekcije, da se iz šume uklone oboljela, osušena i oštećena stabala “Vektra Jakić” već duži niz godina ne realizuje tu obavezu. Zbog te činjenice i ugroženosti zdravih šuma, Uprava za šume je bila u zakonskoj obavezi da obezbijedi javni interes i da stvori pretpostavku za sanitarne sječe i time realizuje Sanacioni plan”, stoji u demantiju.

Iz Uprave podsjećaju da “Vektra Jakić” kršila koncesioni ugovor time što je izvozila neprerađenu oblovinu, nije izvršila šumsko-uzgojne radove, izradila svega 22% šumskih puteva od predviđenih 155 kilometara, nije koristila nedrvne šumske elemente, te nije uklanjala oštećena ili oboljela stabla.

“Zapolseni u Upravi za šume na čelu sa direktorom Nusretom Kalačom su zadovoljni ostvarenim rezultatima, jer je u prošloj godini ostvaren rekordan prihod od 7,215 miliona €, što predstavlja povećanje od 37% u poređenju sa prihodima od prije pet godina. Ostvareni rezultat je utoliko vrijedniji, što je ostvaren uz smanjeni obim sječe za čak 136.000 m3 u odnosu na 2015.godinu. U toj godini, dakle sa većom sječom od 136.000 m3 ostvaren je manji prihod od 2,7 miliona eura. Zaključujući javnu prepisku sa “Vektrom-Jakić, pozivamo ih da shodno Odluci suda i Ugovoru o koncesiji, dostave dinamiku realizacije ugovorenih obaveza, izmire svoje obaveze prema budžetu, dostave garancije za plaćanja i time daju svoj doprinos za nove prihode, zapošljavanja, lokalnu upravu i privredu Pljevalja u cjelini. U tom slučaju u Upravi za šume će imati pouzdanog partnera”, zaključeno je u saopštenju Uprave za šume.

Check Also

Održana konferencija “Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”

Konferencija ,,Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”, bila je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.