U Sarajevu počela konferencija o zapošljavanju na Zapadnom Balkanu

Konferencija o zapošljavanju na Zapadnom Balkanu na kojoj učestvuju predstavnici međunarodnih organizacija, ministarstava, vladinih agencija, sindikata i civilnog sektora počela je danas u Sarajevu.

Direktor Kancelarije Međunarodne organizacije rada (MOR) za Centralnu i Istočnu Evropu Markus Pilgrim rekao je novinarima pre početka konferencije da je prethodnih par godina na Zapadnom Balkanu otvoreno 700.000 novih radnih mjesta, ali da je nedovoljan broj pripao mladim ljudima.

Pilgrim je kazao da je potrebno postići veće zapošljavanje mladih, kao mjera u cilju sprječavanja odliva mozgova.

On je dodao da je stopa nezaposlenosti na Zapadnom Balkanu smanjena, ali ne zbog dobrih politika zapošljavanja, već zbog demografskih kretanja stanovništva, odnosno starih društava, pošto je sve manje ljudi na tržištu rada.

Predstavnik Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) Nand Šani rekao je novinarima da je od 2013. godine poboljšana situacija po pitanju nezaopslenosti u ekonomijama Zapadnog Balkana, ali da situacija „nije sjajna“ jer među 700.000 radnih mjesta stvorenih od tada mladi učestvuju sa svega četiri odsto.

Šani, vođa projekta RCC-a Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP), rekao je da je stopa nezaposlenosti na Zapadnom Balkanu iznosila 23 odsto 2013. godine, a da je sada 16 odsto.

On je kazao da je problem i što od deset zaposlenih dvoje-troje radi u neformalnom sektoru.

Šani je dodao da će RCC tokom druge faze projekta ESAP raditi u naredne tri godine sa ministarstvima rada i agencijama za zapošljavanje na prelasku sa neprijavljenog na prijavljeni rad.

Učesnici konferencije će diskutovati o načinima za stvaranje novih i boljih radnih mjesta na Zapadnom Balkanu, o prelazu iz zone neprijavljenog rada na formalno zapošljavanje kao imperativu za sve ekonomije regiona, i o tome šta je potrebno uraditi za promovisanje pristojnog zaposlenja.

Konferenciju „Neformalno zapošljavanje na Zapadnom Balkanu – Regionalne perspektive za stvaranje novih i boljih radnih mjesta“ organizuje Savet za regionalnu saradnju (RCC), u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR), agencijom Ujedinjenih nacija.

Check Also

Avio kompanije dobile 123 mlrd dolara državne pomoći

Vlade širom svijeta izdvojile su do sada 123 milijarde dolara kako bi pomogle avio kompanijama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *