Definisan plan privatizacije za 2020. godinu

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte usvojio je, na sjednici kojom je predsjedavao premijer i predsjednik ovog vladinog tijela Duško Marković Odluku o planu privatizacije za 2020. godinu.

Kako je saopšteno, ovogodišnji Plan privatizacije uključuje “samo metode klasične privatizacije, ali ne i valorizaciju turističkih lokaliteta i privrednih društava zbog novih mogućnosti koje daje nedavno usvojeni Zakon o privatno javnom partnerstvu”.

Savjet je predložio Vladi da se ove godine započene pripreme i sprovođenje tendera za privatizaciju sljedećih privrednih društava: Hotelska grupa “Budvanska rivijera” (prodaja akcija nakon restrukturiranja),”Castello Montenegro” – Pljevlja (prodaja akcija), “Institut za crnu metalurgiju” – Nikšić (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija).

Izvršnoj vlasti je predloženo da nastavi sa pripremom i sprovođenje tendera za prodaju nepokretnosti na lokaciji bivše vojne kasarne “Radoje Dakić”- Žabljak.

Treći predlog Savjeta odnosio se na berzansku prodaju preostalih državnih akcija u sljedećim društvima: „Agrotransport“ – Podgorica, „Metal produkt” – Podgorica, „Montenegroturist” – Budva, “Crnagoracoop” – Danilovgrad, “Novi duvanski kombinat”– Podgorica i “Kotor projekt” AD – Kotor.

“Savjet je razmatrao i Izvještaj o rezultatima tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta na lokaciji “Kabala for” (Herceg Novi) sa Odlukom o proglašenju tendera neuspjelim, Izvještaj o činjeničnim nalazima u vezi sa Ugovorom o kupoprodaji akcija društva “Kontejnerski terminal i generalni terete”- Bar urađen od strane kontrolora- Ernst&Young  Montenegro, kao i Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci  o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica –Herceg Novi  za period 20.12.2018. – 30.11.2019. godine.

Savjet se upoznao i sa Informacijom o realizaciji aktivnosti po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu vojno-turističkog kompleksa “Mediteran” Žabljak za 2019, a razmotren je i Izvještaj  o realizovanim aktivnostima po osnovu Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva, u periodu od 2016-2019.

Savjet za privatizaciju razmotrio je i zahtjev društva „Vektra Boka“ – Herceg Novi od 3.12.2019. kao i usvojio četiri predloga mišljenja i dvije informacije pripremljene od strane Komisije za imovinska pitanja”, saopšteno je nakon sjednice Savjeta.

(Vijesti.me)

Check Also

EU upozorava Maska: Milijarder ili da se pridržava pravila o moderiranju sadržaja ili će zabraniti Twitter

Evropska unija je zaprijetila Tviteru Elona Maska zabranom osim ako milijarder ne bude poštovao stroga …

Leave a Reply

Your email address will not be published.