Savjet za privatizaciju proglasio neuspješnim tender za Institut „Dr Simo Milošević“

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte utvrdio je danas Prijedlog odluke o planu privatizacije za 2020. godinu. Ovogodišnji Plan privatizacije uključuje samo metode klasične privatizacije, ali ne i valorizaciju turističkih lokaliteta i privrednih društava zbog novih mogućnosti koje daje nedavno usvojeni Zakon o privatno javnom partnerstvu, saopšteno je iz Vladinog Biroa za odnose s javnošću.

Podsjećamo da je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, krajem marta prošle godine usvojio Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za prodaju 56,4806 odsto akcijskog kapitala Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ A.D. Igalo i ovlastio Tendersku komisiju da sa ponuđačem – konzorcijumom koji čine češka kompanija Philibert.a.s. i crnogorska Vile Oliva d.o.o (vlasništvo biznismena Žarka Rakčevića) započne pregovore o zaključenju ugovora o prodaji.

Tada je saopšteno da je ponuđena cijena za akcije 10 miliona eura, dok investicioni program iznosi 27.944.380 eura (rekonstrukcija i modernizacija objekata, unapređenje usluga i dalji razvoj turističkih i medicinskih kadrova). Tenderom je bilo predviđeno i da u ugovor bude inkorporirana izjava ponuđača o bezuslovnom prihvatanju poštovanja uslova postojećih Kolektivnih ugovora (Opšteg, Granskog i Kolektivnog ugovora kod poslodavca), kao i izjavu da neće zatražiti njihovu izmjenu u periodu od najmanje tri godine od Dana zatvaranja transakcije.

Međutim, Savjet je danas razmotrio i nije prihvatio Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima pregovora za zaključenje ugovora za prodaju 56,4806 odsto akcijskog kapitala u društvu Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Dr Simo Milošević AD – Igalo sa Predlogom ugovora.

“Savjet je zadužio Tendersku komisiju da donese odluku o proglašenju tendera neuspjelim, što je bio plod duge i konstruktivne diskusije na sjednici. Konstatovano je da jedna dospjela ponuda za kupovinu akcija, nije obezbijedila konkurenciju, te da je došlo do značajnih promjena kako na globalnom tržištu tako i u ekonomskom, finansijskom i pravnom sistemu Crne Gore koje otvaraju nove mogućnosti za valorizaciju nespornog resursa Instituta Dr Simo Milošević. U narednom periodu nadležni resori će razotriti mogućnosti i budući proces vlaorizacije Instituta s obzirom na izuzetan razvojni potencijal koji zdravstveni turizam ima u Crnoj Gori”, naglašavaju u Vladi.

Savjet je predložio Vladi da se ove godine započene priprema i sprovođenje javnih tendera za privatizaciju sljedećih privrednih društava: Hotelska grupa Budvanska rivijera AD Budva (prodaja akcija nakon restrukturiranja), Castello Montenegro AD – Pljevlja (prodaja akcija), Institut za crnu metalurgiju AD – Nikšić (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija).

Takođe, predloženo je da se nastavi sa pripremom i sprovođenje javnog tendera za prodaju lokacije bivše vojne kasarne Radoje Dakić na Žabljaku.

Putem berze ponudiće se akcije sljedećih društava: AD Agrotransport– Podgorica, AD Metal produkt – Podgorica, AD Montenegroturist – Budva; Crnagoracoop AD – Danilovgrad, Novi duvanski kombinat AD – Podgorica i Kotor projekt AD – Kotor.

“Savjet je razmotrio i predložio Vladi da usvoji Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2019. godinu sa Izvještajem o realizaciji plana privatizacije za 2019. godinu i Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2018. godinu. Na Savjetu je konstatovana povećana transparentnost objavljivanjem svih dokumenata na sajtu, što je za posljedicu imalo izrazito smanjenje broja zahtjeva za slobodan pristup informacijama”, navode u Vladi.

Na sjednici je Savjet razmatrao i Izvještaj o rezultatima tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta na lokaciji Kabala for, opština Herceg Novi sa Odlukom o proglašenju tendera neuspjelim, Izvještaj o činjeničnim nalazima u vezi sa Ugovorom o kupoprodaji akcija privrednog društva Kontejnerski terminal i generalni terete AD Bar urađen od strane Kontrolora- Ernst&Young Montenegro d.o.o – Podgorica, kao i Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – opština Herceg Novi za period 20.12.2018. godine – 30.11.2019. godine.

Savjet se upoznao i sa Informacijom o realizaciji aktivnosti po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu vojno-turističkog kompleksa Mediteran Žabljak za 2019. godinu, a razmotren je i Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža Budva, u periodu od 2016-2019. godine.

Razmotran je i zahtjev društva Vektra Boka AD Herceg Novi od 3.12.2019. godine i usvojena četiri prijedloga mišljenja i dvije informacije pripremljene od strane Komisije za imovinska pitanja.

Check Also

Posao u kriznim situacijama ne mora da stane: Digitalna rješenja Telekoma za lakše poslovanje

Kako bi poslovnim korisnicima olakšao rad u novim okolnostima, Crnogorski Telekom je pripremio različita besplatna …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *