Prosječna zarada u decembru 520 eura

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u decembru prošle godine je, prema podacima Monstata, iznosila 520 eura, što je 0,4 odsto više u odnosu na novembar.

Prosječna neto zarada u decembru prošle godine je u odnosu na isti mjesec 2018. godine porasla 1,4 odsto.

Prosječna bruto zarada u decembru je iznosila 781 eura.

Na nivou prošle godine prosječna bruto zarada iznosila je 773 eura, dok je prosječna neto zarada iznosila 515 eura.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u prošloj godini u odnosu na 2018. porasle 0,4 odsto proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu rasle 0,4 odsto”, navodi se u saopštenju.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u decembru prošle godine u odnosu na novembar rasle su u sektorima usluge smještaja i ishrane četiri odsto, ostale uslužne djelatnosti tri odsto, umjetnost, zabava i rekreacija 1,6 odsto, finansijske i djelatnosti osiguranja 1,5 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 0,9 odsto, informisanje i komunikacije 0,8 odsto, snabdijevanje električnom energijom 0,4 odsto, saobraćaj i skladištenje 0,4 odsto, državna uprava i odbrana 0,3 odsto i obrazovanje 0,2 odsto.

Pad je zabilježen u sektorima poslovanje sa nekretninama 1,5 odsto, građevinarstvo, prerađivačka industrija, stručne, naučne i tehničke djelatnosti, zdravstena i socijalna zaštita po 0,7 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, vađenje ruda i kamena i snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom po 0,4 odsto.

Check Also

Standardizovani novac iz ranog bronzanog doba kao preteča eura

U ranom bronzanom dobu u Evropi je korišćen bronzani novac koji je bio standardizovan po …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *