Ko da netačne podatke rizikuje ekonomski pasoš

Dobijanje crnogorskog pasoša, uz investiranje, složena je procedura, koja uključuje i proceduru provjere o međunarodnoj podobnosti, kao i one koje rade MUP i ANB, kažu iz Agencije za investicije. Ukoliko se utvrdi da je aplikant dao netačne podatke iniciraće se oduzimanje ekonomskog državljanstva. U tom slučaju, gubi se pravo na vraćanje uloženog novca.

U okviru programa ekonomskog državljanstva svi nerezidenti koji se prijavljuju za crnogorsko državljanstvo moraju proći složenu poroceduru provjere uključujući i porijeklo kapitala.

Direktor Agencije za investicije Dejan Medojević kaže da se prvo obavlja provjera samog agenta za posredovanje, ali i veoma bitna provjera koju rade agenti za ocjenu međunarodne podobnost Nju Dilidžens Agenti.

“Na kraju MUP u saradnji sa našim ANB-om i ostalim bezbjednosnim službama rade zadnju bezbjednosnu provjeru tako da smo sigurni da se ne može desiti da neko lice koje je povezano sa terorizmom, koje dolazi sa prljavim novcem, može steći ekonomsko državljanstvo”, rekao je Medojević.

Poslanik Aleksandar Damjanović smatra da Crna Gora ima male kapacitete da kvalitetno uradi neophodne provjere aplikanata i kapitala koji dolazi u Crnu Goru.

“Biće problem, naravno, Crna Gora ima male kapacitete, a ovdje će se javljati i oni koji imaju ozbiljne namjere, a i oni sa nekim sumnjivim namjerama. Zato je bitno da je projekat do kraja transparentan, da je zakonit, da svako može da dobije informaciju o tome na koji način se odabiraju potencijalni investitori”, rekao je Damjanović.

Iz MUP-a kažu da osim međunarodnih, MUP i ANB rade dodatne provjere.

“MUP postupajući po predlogu predsjednika Vlade Crne Gore za prijem lica po osnovu posebnog programa ulaganja u crnogorsko državljanstvo vrši posebne provjere i pribavlja saglasnost od ANB-a”, rekao je Miroslav Zeković iz MUP-a.

Damjanović ističe da je problematična odredba koja onemogućava osobama pravosnažno osuđenim na kaznu dužu od godinu da apliciraju za državljanstvo.

“Imate investitore koji vode dugotrajne sudske sporove, koji su osuđeni nepravosnažno, iako su djela ozbiljna, a mogu pošto su nepravosnažno osuđeni da konkurišu da dobiju državljanstvo. Šta ako nakon dobijanja državljanstva budu pravosnažno osuđeni u zemlji iz koje su došli”, rekao je Damjanović.

Zeković ističe da se, ako se za lice koje je steklo ekonomskog državljanstvo naknadno utvrdi da je dalo netačne podatke ili prikrilo činjenice, nadležni organ objavještava MUP o pokretanju postupka za gubitak crnogorskog državljanstva po sili zakona.

Ukoliko aplikantu bude oduzeto ekonomsko državljanstvo, gubi pravo da mu se vrati uloženi novac, kažu iz MUP-a.

Check Also

Ekspedicija crnogorskih planinara krenula u pohod na najviši vrh Balkana

Četvoročlana ekspedicija iskusnih crnogorskih planinara, uz podršku kompanije MTEl, krenula je danas za Bugarsku gdje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.