Nova tužba Vektre Montenegro protiv države: Traže obeštećenje od državnih fondova

Kompanija Vektra Montenegro, čiji je vlasnik Dragan Brković, podnijela je još jednu tužbu protiv državnih institucija od kojih je prije 13 godina kupila HTP Boku tvrdeći da su pretrpjeli štetu, jer zbog zabilježbi restitucija i imovinskih sporova nijesu uspjeli da privedu namjeni niti da raspolažu kupljenim hotelima.

Zbog toga im je, kako se čulo na pripremnom ročištu, porez na imovinu obračunavan po većoj stopi, pa se godinama uvećavao dok nije dostigao vrijednost gotovo deset puta veću u odnosu na prvu godinu. Štetu koja je, kako navode, nastala po ovom osnovu nijesu izrazili u tužbenom zahtjevu, već traže da se iznos utvrd i vještačenjem.

Tvrde da su štetu pretrpili i zbog radnih sporova nastalih prije privatizacije u kojima bivši radnici potražuju 3,5 miliona eura. Obraćali su se, kako navode, državnim institucijama, ali i pored zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte da Ministarstvo finansija predloži model izmirenja ovih obaveza, do toga i dalje nije došlo.

Vektra Montenegro traži da sud obaveže IRF, pravnog sljedbenika Fonda za razvoj Crne Gore, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, fond PIO i Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte da solidarno nadoknade štetu zakoju tvrde da je nastala njihovom krivicom. Zastupnica države je navela da nije pasivno legitimisana kada je riječ o porezu na nepokretnosti, imajući u vidu da je riječ o prihodu lokalne uprave, a ne države, dok je zastupnik IRF-a napomenuo da je Vektra imala pravo da sprovede svoj istraživanje, što je propustio.

Ovo nije jedini spor proizašao iz privatizacije Boke, jer je Vektra već započela postupak protiv istih tuženih tvrdeći da su bili nesavjesna ugovorna strana, zbog čega su pretrpjeli štetu od 182 hiljade eura. Navode da su Fondu za obeštećenje morali da plate ovaj iznos po pravosnažoj presudi, za koju nijesu znali prilikom kupovina akcija ovog preduzeća. To tretiraju kao izgubljenu dobit jer su novac mogli valorizvati da im nije prinudno skinut s računa, čulo se na ročištu, piše današnja Pobjeda.

Vektra Montenegro je 2007. godine kupila 59,45 odsto akcija nekadašnjeg HTP Boka, ali je osam godinakasnije uveden stečaj zbog četiri miliona eura duga prema CKB-u. Plan reorganizacije usvojen je dvije godine kasnije, a bilo je predviđeno da se prodajom dijela imovine obezbijede sredstva za namirenje povjerilaca. Nijesu naišli na odobrenje Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte kada su htjeli da prodaju hotele Plaža, Igalo, Tamaris i stari hotel Boka.

Check Also

Koronavirus iskomplikovao poslovanje KAP-a: Borimo se da i sa ovim izađemo na kraj

Situacija sa novim koronavirusom je veoma iskomplikovala poslovanje Uniprom Kombinata aluminijuma (KAP), a ta kompanija …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *