Premija osiguravajućih društava gotovo 100 miliona eura

Na osnovu preliminarnih podataka dostavljenih Agenciji za nadzor osiguranja od strane društava za osiguranje, društva su tokom 2019. godine fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 94,8 miliona eura, što predstavlja rast od 9,1 odsto (za 7,9 miliona eura više) u odnosu na 2018. godinu.

„Kao što smo više puta tokom prethodne godine najavljivali na osnovu projekcija, prognoza i aktivnosti Agencije i tržišta, tokom 2019. godine ostvarena je rekordna bruto fakturisana premija osiguranja, u iznosu od gotovo 95 miliona eura“, kazao je predsjednik Savjeta Agencije, Uroš Andrijašević.

On je istakao kako je siguran da građani i privreda sve bolje razumiju osiguranje, prednosti i pogodnosti koje ono nudi.

„Bez obzira na ostvareni rast, koji je značajno iznad prognoziranog, još snažnije i aktivnije nastavljamo sa nadzornim i drugim aktivnostima u ovoj godini, sve u cilju zaštite interesa osiguranika i korisnika osiguranja i daljeg razvoja tržišta“, podvukao je Andrijašević.

Takođe, naglasio je da Agencija aktivnostima koje je pokrenula na jačanju kulture osiguranja u Crnoj Gori, u partnerstvu sa Udruženjem osiguravača i tržištem, doprinosi dodatnom snaženju svijesti sveukupne javnosti o osiguranju.

„Naročito smo zadovoljni rastom premije i učešća životnog osiguranja u ukupnoj premiji, a po prvi put otkako Agencija za nadzor osiguranja postoji, vrsta Osiguranje života na godišnjem nivou zabilježila je najveći nominalni rast, kad su sve vrste osiguranja u pitanju“, zaključio je Andrijašević.

U saopštenju Agencije navodi se da je premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast za 8,4 odsto (za 6 miliona eura), dok je premija životnog osiguranja ostvarila rast za 12,5 odsto (za 1,9 miliona eura više) u odnosu na 2018. godinu.

„Najzastupljenija vrsta osiguranja na crnogorskom tržištu je osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila sa učešćem od 40,1 odsto u ukupnoj bruto premiji (38 miliona eura)“, istakli su iz Agencije.

Najviši nominalni rast na godišnjem nivou ostvaren je u vrsti ‘’Osiguranje života’’ i to za 1,7 miliona eura (12,9 odsto), zatim slijedi rast u vrsti ‘’Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila’’ za 1,3 miliona eura (3,5 odsto), i u vrsti ‘’Ostala osiguranja imovine’’ za 1,2 miliona eura (17,4 odsto) više u odnosu na 2018. godinu.

Sva društva za osiguranje su tokom 2019. godine ostvarila rast premije u odnosu na 2018. godinu.

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji neživotnih osiguranja za 2019. godinu:

1. Lovćen osiguranje AD 42,7%

2. Sava osiguranje AD 17,7%

3. Uniqa neživotno osiguranje AD 15,9%

4. Generali osiguranje Montenegro AD 15,2%

5. Swiss osiguranje AD 8,5%

Pojedinačno učešće društava za osiguranje u premiji životnih osiguranja za 2019. godinu:

1. Grawe osiguranje AD 41,3%

2. Wiener Städtische životno osiguranje AD 27%

3. Lovćen životna osiguranja AD 20,5%

4. Uniqa životno osiguranje AD 11,2%

Check Also

Svjetske agencije: Korišćenjem IQOS-a smanjuje se izloženost štetnim materijama

Kompanija Philip Morris International Inc. može da informiše svoje potrošače da IQOS, uređaj koji zagrijava, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *