Snižavanje cijene rominga tek od jula, m:tel uveo novi tarifni model

Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga u regionu Zapadnog Balkana nije predviđeno nikakvo dodatno snižavanje cijena počev od 1. januara 2020. godine. Ono što je sada aktuelno u nekim zemljama regiona je da operatori od 1. januara 2020. godine prelaze sa jednog na drugi model tarifiranja što automatski ne znači snižavanje cijena za sve kategorije korisnika, kazali su iz Ministarstva ekonomije.

Prateći praksu evropskih zemalja, države ZB započele su 2019. godine proces ukidanja naplate rominga u regionu.

Kako su objasnili iz Ministarstva ekonomije, operаtori u regionu primjenjuju regulisane dodatne naknade rominga na domaće maloprodajne cijene.

U skladu sa odredbama sporazuma, i u zavisnosti od toga kojeg mobilnog operatora koriste, korisnici iz Crne Gore od 1. jula prošle godine plaćaju ove usluge po sljedećim cijenama (bez PDV-a):

– za odlazne pozive prema mrežama u Crnoj Gori 7,82 – 8,16 €cent/min,

– za dolazne pozive iz regiona 4 €cent/min,

– za SMS poruke poslate prema mrežama u Crnoj Gori 2,46 – 3,5 €cent/SMS,

– za uslugu prenosa podataka 2,6 €cent/MB.

Tarifni modeli

„Budući da operatori u svim zemljama regiona nijesu imali tehničke mogućnosti da od 1. jula 2019. godine implementiraju tarifne modele na način da se svakom individualnom korisniku cijena roming usluga izračunava na bazi tarifnog paketa koji koristi u domaćem saobraćaju uvećanog za iznos regulisane roming naknade, regulatori su im dozvolili da implementiraju pojednostavljeni cjenovni model koji je zasnovan na prosječnim cijenama usluga u nacionalnom saobraćaju uvećanim za regulisane roming naknade“, podsjetili su iz Ministarstva.

Takođe, napominju, operatorima je dat rok od šest mjeseci da prilagode svoje sisteme na način koji će dozvoliti implementaciju različitih cijena rominga u regionu za različite tarifne pakete.

Istraživanja tržišta mobilne telefonije rađena u Crnoj Gori pokazala su da bi uvođenje novog tarifnog modela, od 1. januara 2020. godine, dovelo do povećanja cijena rominga za većinu korisnika pojedinih operatora.

Iz tog razloga Telekom i Telenor su zadržali postojeći, dok je Mtel prešao na novi model tarifiranja.

„U skladu sa odlukom regulatora od 07.06.2019. godine, intenzivno se već šest mjeseci pripremamo za novi model tarifiranja, koji je između ostalog zahtijevao i velika ulaganja u naš biling sistem“, kazali su nam iz Mtela i naglasili da će novi model za većinu njihovih korisnika biti povoljniji od dosadašnjeg načina tarifiranja.

Prema njihovim riječima, prednost novog modela tarifiranja ogleda se u činjenici da će korisnici sve resurse iz mjesečne pretplate (minute, sms, internet) koje su do sada trošili samo u našoj zemlji, koristiti i u zemljama regiona (Srbiji, BiH, Kosovu, Albaniji, Makedoniji), bez obzira na izbor mobilnog operatora.

Sa druge strane, iz Telekoma navode da je analiza baze korisnika, koju su sproveli sa Agencijom za elektronske komunikacije (EKIP), pokazala da bi primjena sljedećeg koraka prelaznog modela tarifiranja usluga u romingu bila na štetu većine njihovih postpejd korisnika, kao i cijele pripejd baze.

„Troškovi u romingu za najveći broj Telekomovih korisnika u prelaznom periodu bili bi viši nego do sada, zbog čega smo odlučili da ih zaštitimo od potencijalnih dodatnih troškova. Našu odluku da nastavimo da primjenjujemo model koji je povoljniji za korisnike podržao je EKIP, i donio odluku da taj model ostane na snazi do jula 2021. godine“, istakli su oni.

Uskladiti regulativu sa EU

Na pitanje smatraju li odluku o ukidanju naplate rominga ispravnom, u Mtelu su naveli da su saglasni sa odlukama koje se sprovode u djelo na dobrobit njihovih korisnika, dok su u Telekomu istakli da ova inicijativa stavlja fokus na korisnika i njegove potrebe, i samim tim, kako su kazali, pozdravljaju njenu implementaciju.

„Primjena Sporazuma o sniženju cijena rominga dio je usklađivanja regionalne regulative sa regulativom Evropske unije, a tzv. „Roming kao kod kuće“ (RLAH) predstavlja praktičnu primjenu ideje evropskog jedinstvenog tržišta bez granica, na kojoj počiva Evropska unija“, kazali su iz Telekoma.

Slično misle i u Mtelu, gdje smatraju da je neophodno jedinstveno djelovanje zemalja regiona prema institucijama EU kako bi došlo do potpunog usklađivanja ova dva tržišta.

„Zajednički uticaj država zapadnog Balkana na nadležna tijela EU, da se RLAH primjeni dvosmjerno i sa EU uveliko bi poboljšalo poslovni ambijent, a pozitivno uticalo na korisnike i građane u daljem procesu integracija sa EU“, naglasili su.

Takođe, neusklađenost sa EU i ograničenost Sporazuma o sniženju cijena rominga samo na države Zapadnog Balkana stvara poteškoće crnogorskim korisnicima i operatorima koji u svojim paketima nude besplatne minute u romingu.

Naime, ukoliko korisnik potroši besplatne minute iz svog paketa za pozive u romingu tokom boravka u zemlji članici EU, svi naredni pozivi obračunavaće se po znatno višim cijenama u odnosu na one propisane regionalnim Sporazumom. Ovo je nešto na što korisnici trebaju posebno obratiti pažnju kako bi izbjegli neprijatnosti.

Naredna faza smanjivanja cijena rominga počinje 1. jula 2020. godine, dok će do potpunog ukidanja rominga u regionu doći 1. jula naredne godine.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 24. januar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *