IRF će plasirati 200 miliona eura u turizam, poljoprivredu, energetiku i infrastrukturu

Investiciono-razvojni fond planira da ove godine prihoduje 10.155.000 miliona eura, i to najvećim dijelom od kamata, dok će rezultat prije oporezivanja iznositi 414.500 eura, pokazuje plan rada ove kompanije za 2020. godinu.

I ove godine Investicionorazvojni fond biće posvećen promociji i realizaciji programa podrške namijenjenih mikro, malim, srednjim i velikim preduzećima, navodi se u osnovnom okviru za poslovanje ove državne firme na čijem je čelu Zoran Vukčević, a koji je Vlada usvojila krajem 2019. godine. Kako je istaknuto, neki od glavnih ciljeva njihovih aktivnosti su otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta, kreiranje dodate vrijednosti, odnosno pospješivanje procesa koji će stvoriti neki novi proizvod, te bolja pozicija crnogorskih proizvoda ne samo na domaćem, već i inostranom tržištu.

“Završetak gradnje dijela auto-puta Bar Boljare predstavlja rješenje dijela izazova s kojim se Crna Gora suočava u domenu infrastrukture i umanjenja biznis barijera koje se odnose na mobilnost, održivo i efikasno poslovanje. Zato će kroz namjenske programe podrške, ali i putem uspostavljanja novih partnerskih relacija sa relevantnim institucijama IRF biti usmjeren i na ulaganja u infrastrukturne i projekte iz oblasti životne sredine, energetike i energetske efikasnosti”, dodaje se u dokumentu, prenose Dnevne novine.

■ SREDSTVA

U kratkom osvrtu na dosadašnji rad, istaknuti su značaj ni rezultati Fonda od 2010. godine do danas.

“Zahvaljujući konstatnom fokusu na unapređenju modela finansiranja koji ima za cilj da podrži i unaprijedi crnogorsku privredu, iRf je od 2010. do kraja novembra 2019. godine plasirao više od jedne milijarde eura. Tokom 2017. i 2018. godine odobreno je 385 miliona, dok je do kraja novembra prošle godine plasirano blizu 220 miliona eura”, stoji u planu rada za ovu godinu koji je usvojila Vlada.

U istom dijelu procjenjuje se i da će ukupan iznos sredstava plasiranih tokom 2019. godine biti veći od 230 miliona, pa će za prethodne tri godine ukupan iznos premašiti 600 miliona eura.

Kad je u pitanju plasman sredstava tokom ove godine, prioritet će biti podrška kvalitetu smještajnih kapaciteta, kreiranje bolje pansionske i vanpansionske ponude i slični projekti namijenjeni diversifikaciji turističkog proizvoda i produženju turističke sezone. To podrazumijeva i povezivanje poljoprivrede sa trgovinom i turizmom, kao i povećanje biljne proizvodnje i stočarstva, te organske proizvodnje, što bi moglo da uslovi i rast primanja za one koji privređuju u okviru poljoprivrednih gazdinstava. IRF će ulagati i u infrastrukturu i povezivanje ruralnih područja. Uz to, akcenat je stavljen na mlade, žene u biznisu, nezaposlene visokoškolce, samostalne poljoprivredne proizvođače i tehnološke viškove.

Kako se navodi u planu, IRF namjerava da u ovoj godini plasira 200 miliona eura. Od tog iznosa, na dugoročne kredite koji će biti otplaćeni za najmanje godinu odnosi se 130 miliona, i to 95 miliona će direktno davati ova finansijska kompanija, dok će preostalih 35 miliona eura realizovati kroz aranžmane sa bankama u našoj zemlji i za njih će izdavati bankarsku garanciju. Preostalih 70 miliona eura namijenjeni su kratoročnim kreditima koje treba otplatiti za najviše 12 mj eseci i faktoring aranžmane.

■ PRIHODI I RASHODI

Kako se precizira u finansijskom planu, od 10,16 miliona eura prihoda, čak 9,35 miliona eura odnosi se na kamate. Konkretno, od dugoročnih kredita i garancija prihodovaće 8,6 miliona, a od kratkoročnih kredita i faktoring usluga još 750.000. Naknade za obradu odobrenih kredita trebalo bi u kasu IRF-a da unesu 200.000 eura, za faktornig 130.000, dok će od kamata na vlastite depozite prihodovati još 360.000 eura. Od zakupa poslovnog prostora koji ova kompanija od ranije ima u svom vlasništvu bilansu će dodati još 15.000 eura, dok su ostali prihodi procijenjeni na 100.000 eura.

S druge strane, najveće stavke među troškovima odnose se na kamate 3,47 miliona i rezervaciju sredstava 2,7 miliona eura. Međutim, nijesu manje značajni ni troškovi koji se odnose na radni angažman zaposlenih u IRF-u, za koje je izdvojeno 2,25 miliona eura. Opšti i administrativni troškovi, kako se prezicira, iznosiće 1,33 miliona eura. Od tog iznosa, za društveno-odgovorne aktivnosti i sponzorstva biće dato 216.000 eura, za amortizaciju još 140.000 eura, dok je za nabavku novog računarskog sistema i opreme izdvojeno još 136.000 eura. Kad je ovaj tip troškova u pitanju, posebno se izdvajaju još dvije stavke izrada propagandnog materijala za koju će biti dato čak 110.000 eura, te konsultantske usluge u vrijednosti 109.000 eura, pa će ukupni troškovi iznositi 9,74 miliona eura.

“Projekcije godišnjih tokova gotovine pokazuju da će IRF i u 2020. imati dovoljno novčanih sredstava za izmirenje preuzetih obaveza i za realizaciju ciljeva. S obzirom na povećanje obaveza po ranije povučenim kreditnim sredstvima koje za 2020. godinu iznose blizu 27 miliona eura, planirano je da se posebna pažnja posveti upravljanju likvidnošću na mjesečnom, odnosno dnevnom nivou”, stoji u uvojenom planu rada za ovu godinu.

■ ULAGANJA

Prema planu rada, i u ovoj godini biće više kapitalnih ulaganja. Naime, u proces razvoja informacionog sistema uključujući programska rješenja i opremu biće uložene 332.000 eura.

“IRF ima najmeru da tokom 2020. godine kupovinom ili izgradnjom poslovnog prostora zadovolji potrebe za kvalitetnim i funkcionalnim radnim okruženjem. Procijenjena vrijednost investicije je 2,5 miliona eura”, pojašnjava se u dokumentu i predlaže da potencijalnom izvođaču radova bude ustupljen dio ovih nekretnina kao naknada za izvođenje radova.

Biće nastavljeno kreditiranje zaposlenih za potrebe stambenog prostora, i to po povoljnim uslovima, za koje je planirano 360.000 eura, za kancelarijski i sličan materijal biće dato još 20.000, dok je za zamjenu dotrajalih automobila izdvojeno još 30.000 eura.

Uslovi kreditiranja

U planu rada za ovu godinu precizira se i na koji način će IRF kreditirati zainteresovane, odnosno odabrane pojedince i kompanije.

“Kreditni uslovi po kojima će se realizovati instrumenti ka krajnjem korisniku su sljedeći: maksimalan iznos kredita do deset miliona eura, rok otplate do 12 godina uključujući grejs period do četiri godine, kamatna stopa do pet odsto na godišnjem nivou, uz proporcionalan sistem obračuna kamata i naknada od jedan odsto iznosa odobrenog kredita”, precizira se u planu rada ove državne firme.

Za infrastrukturne, projekte zaštite životne sredine i obnovljive izvore energije takođe je maksimalan iznos kredita deset miliona eura, s tim što je rok otplate 15 godina uključujući grejs period od najviše pet godina, dok ostaje ista kamata od pet i naknada od jedan odsto iznosa kredita. Kratkoročni krediti i faktoring finansiranje za slučajeve kada se dug vraća za najviše 12 mjeseci, maksimalan iznos kredita je deset miliona eura, kamatna stopa četiri odsto koja za izvoznike može biti smanjena na 3,5 odsto, te naknada 0,35 odsto ukupnog iznosa.

IRF namjerava da u ovoj godini plasira 200 miliona eura. Od tog iznosa, na dugoročne kredite koji će biti otplaćeni za najmanje godinu odnosi se 130 miliona, i to 95 miliona će direktno davati ova finansijska kompanija, dok će preostalih 35 miliona eura realizovati kroz aranžmane sa bankama u našoj zemlji i za njih će izdavati bankarsku garanciju. Preostalih 70 miliona eura namijenjeni su kratkoročnim kreditima koje treba otplatiti za najviše 12 mjeseci i faktoring aranžmane.

Check Also

Od 19. jula počinju letovi između Luksmeburga i Crne Gore

Od 19. jula počinju letovi između Luksemburga i Tivta, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *