Aerodrom Podgorica

Lista kompanija koje žele Aerodrome biće objavljena 15. januara

Lista predkvalifikovanih kompanija koje će biti pozvane da dostave ponude za dodjelu koncesija za Aerodrome Crne Gore biće objavljena 15. januara, saopštio je CdM-u ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković.

Po javnom oglasu za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore, pristiglo je sedam prijava potencijalnih ponuđača: Konzorcijum Cengiz & Copenhagen Airports, Turska, Danska; Incheon International Airport Corporation, Južna Koreja; GMR, Indija; Groupe ADP Consorcium-TAV, Francuska, Turska; Corporacion America Airports, Luxemburg; Limak Holding, Turska; Consortium DAA International-Bouygues Batiment International-Marguerite-TIIC, Irska, Francuska i Luksemburg.

Vlada je u skladu sa Zakonom o koncesijama, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, usvojila koncesioni akt za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore, odnosno međunarodne aerodrome Podgorica i Tivat, konkurentski izabranom najboljem ponuđaču, koji će osnovati i registrovati preduzeće sa sjedištem u Crnoj Gori za obavljanje koncesione djelatnosti.

200 miliona eura ulaganja

Ministar saobraćaja je kazao da je koncesionim aktom predviđena obaveza ponuđača da avansno uplati najmanje 100 miliona eura i da tokom trajanja koncesije, odnosno u narednih 30 godina državi uplaćuje najmanje 10 odsto godišnjeg prihoda Aerodroma.

Očekivani obim investicija je najmanje 80 miliona u prve tri godine i, kako je dodao Nurković, najmanje 200 miliona eura tokom ukupnog trajanja investicije.

Koncesijom će biti obuhvaćena izgradnja, rekonstrukcija, modernizacija, održavanje i korišćenje Aerodroma.

Ugovor

Koncesionar će imati obavezu da trenutno zaposlenima u Aerodromima Crne Gore ponudi ugovor o radu pod uslovima koji su definisani u Kolektivnom ugovoru akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju Aerodromi Crne Gore.

Loša infrastruktura na aerodromima u Podgorici i Tivtu je među najznačajnijim faktorima koje su iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva navodili kao razlog za raspisivanje koncesije.

Socijaldemokrate protiv

Podsjetimo, iz Socijaldemokrata Crne Gore, čiji kadar rukovodi Aerodromima Crne Gore, u više navrata je saopšteno da su koncesiona dokumenta za aerodrome u pojedinim djelovima nezakonita, da ne štite interes države, da je njima obuhvaćeno i nekoliko stotina hiljada kvadrata imovine u Tivtu koja nije vlasništvo države, te da nije napravljena procjena vrijednosti zemljišta koje se daje u najam, nego samo procjena resursa koje će preuzeti koncesionar.

U vladajućem DPS-u, međutim, kazali su da je koncesioni akt prošao sve zakonske instance, a da je koncesija neophodna jer je stanje Aerodroma neodrživo.

Premijer Duško Marković krajem prošle godine je, govoreći o koncesiji za Aerodrome Crne Gore, kazao da je infrastruktura na nedopustivo niskom nivou i da se to pitanje moralo hitno riješiti. Dodao je, ipak, da je zadovoljan upravljanjem u tim preduzećima.

Check Also

Ruska nafta može se kupiti i po niskim cijenama, evo ko je preprodaje Zapadu

Indija trenutno naveliko koristi mogućnost uvoza jeftine ruske nafte, ali tamošnji prerađivači to koriste kako …

Leave a Reply

Your email address will not be published.