Idejno rješenje

Novi duvanski dobio dozvolu za gradnju druge hale

Glavni arhitekta Podgorice Filip Aleksić dao je kompaniji “Novi duvanski kombinat” (NDK), saglasnost na idejno rješenje izgradnje nove proizvodne hale na periferiji glavnog grada.

Kompanija čiji je većinski vlasnik arapska firma BMJ Industries, dobila je 30. decembra zeleno svjetlo da gradi proizvodno i distributnivno – skladišteni prostor u Hali 2, restoran i carine.

„Investitoru NDK daje se saglasnost na idejno rješenje rekonstrukcije i dogradnje kompleksa proizvodnog i distributivno – skladištenog prostora sa pratećim sadržajima na parcelama u bloku 5 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Agroindustrijska zona“, piše u rješenju.

U dokumentaciji koja je priložena uz idejno rješenje navodi se da je da su na osnovu građevinske dozvole koju je izdao resorni sekretarijat 2016. do sada izgrađeni glavni distributivno-skladisni objekat – hala 1, upravna zgrada NDK, portirnica i trafo-stanica.

„Investitor je izrazio želju da unaprijedi proizvodnju na nivo koji u regionu još nije zabilježen. Za dobru organizaciju posla i visok nivo odvijanja procesa rada, neophodna je nova proizvodna hala i reorganizacija pratećih objekata koji su u sluzbi tehnoloskog procesa proizvodnje“, navodi se u dokumentaciji.

U poreskoj prijavi NDK je 2018. poslovao sa minusom od 958 hiljada eura, što je 125 hiljada manje nego u 2017. godine.

Kompanija je imala tri puta veći poslovni prihod od prodaje u iznosu od 902 hiljade eura, dok su ukupni poslovni prihodi iznosili 1,66 miliona. Poslovni rashodi bili su 2,44 miliona, što je skoro dva i po puta više nego 2017.

Prema Vladinoj informaciji iz juna prošle godine BMJ Industries je za tri godine od februara 2016. do 15. marta 2019. uložio u NDK 20,5 miliona eura. Vlada je konstatovala na osnovu revizorskog izvještaja da je arapska kompanija ispunila obaveze predviđene ugovorom o dokapitalizaciji i prihvatila inicijativu arapskog investitora koja se odnosi na prodaju preostalih 1,45 odsto akcija u ovom privrednom društvu, koje su u vlasništvu Vlade.
Vlada i Glavni grad su u u februaru 2016. zaključili ugovor sa kompanijom BMJ Industries koja je jedina dostavila ponudu na šesti tender za privatizaciju, odnosno dokapitalizaciju Novog duvanskog kombinata.

U NDK Glavni grad Podgorica ima 10,5 odsto, a Vlada Crne Gore 1,1 odsto.

(Vijesti)

Check Also

Auto-putem od početka godine prošlo 760.200 vozila

Auto-putem Princeza Ksenija je od početka ove godine prošlo 760.200 vozila.

Leave a Reply

Your email address will not be published.