Nacionalni parkovi u 2019. ostvarili najbolje rezultate od osnivanja

Upravljanje Nacionalnim parkovima Crne Gore, njihovim najznačajnjim vrijednostima, uz upravljanje biodiverzitetom ulcinjske Solane i botaničke bašte Dulovine, predstavlja izazov ne samo na nivou javnog preduzeća, već i na nacionalnom i zahtijeva kontinuirani rad i zalaganje svih institucija uključenih u sistem zaštite prirode, te čvrstu saradnju sa lokalnim upravama, zajednicama i pojedincima.
„Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore, sa svojih pet organizacionih jedinica, postojećim ljudskim, materijalnim i tehničkim kapacitetima, realizovalo je najveći broj planskih i programskih aktivnosti tokom 2019. godine, što je rezultiralo postizanjem pozitivnih rezultata u mnogim segmentima poslovanja“, kazao je direktor JPNPCG Elvir Klica.

Očuvanje prirode i zaštita životne sredine je danas u fokusu ključnih izazova savremenog svijeta, ali i obaveza naše države u kontekstu otvaranja Poglavlja 27, te NPCG u tom procesu imaju veoma značajnu ulogu . Potvrda očuvanosti nacionalnih parkova je i međunarodna zaštita koju pojedini parkovi uživaju, a rekordna posjeta koja je zabilježena u prethodnoj godini govori o tome da su parkovi sve zanimljiviji inostranim tržištima, što pokazuje i to da ih svjetski mediji i turističke agencije svrstavaju na listu mjesta koja treba posjetiti i tokom 2020 godine.

„Za nama je jedna veoma uspješna poslovna godina. Posjeta je bila rekordna, skoro 600 hiljada turista je posjetilo NPCG, što se odrazilo i na naše prihode. U poslednje dvije godine su prihodi uvećani za oko milion eura, dok će dobit za poslovnu 2019. godinu prema preliminarnim podacima biti preko pola miliona, što je istorijski tj. najbolji rezultat od osnivanja JPNPCG“, kazao je Klica.

U 2019. godini modernizovanjem sistema naplate ulaznica, uvođenjem softverskog rješenja e-posjetilac, omogućena je bolja kontrola naplate, sagledavanje rezultata i analize poslovanja, praćenje posjeta u realnom vremenu, što je imalo i pozitivan odjek kod turističkih agencija sa kojima NP posluju, prvenstveno zbog omogućavanja jednostavnijeg načina kupovine ulaznica.

“Dizajnirane su i štampane ulaznice u formi suvenira-razglednica sa motivima NP koje su naišle na pozitivnu reakciju turista i javnosti u prethodnoj godini, na šta smo posebno ponosni, jer je obezbijeđeno turistima širom svijeta da ponesu sa sobom ili pošalju putem pošte razglednicu iz nekog od naših parkova“, dodao je Klica.

Nacionalni parkovi Crne Gore, pored aplikacije koja je već neko vrijeme upotrebi, uveli su i još jednu značajnu novinu kada je zaštita prostora parkova u pitanju, a to je Call centar, gdje osim dobijanja neophodnih informacija građani mogu pravovremeno prijaviti nelegalne aktivnosti.

„Call centar je otvoren 24 časa, a posebno je važan zbog praćenja terena putem video nadzora. Cilj uvođenja ovakvog monitoringa se ogleda prvenstveno u boljoj kontroli i blagovremenom djelovanju, te stvaranju uslova za adekvatnu podršku zaposlenima kako bi ostvarili cilj, a to je nulta stopa tolerancije za sve vidove nelegalnih aktivnosti na terenu. To dokazujemo i brojem prijava i procesuiranih predmeta prema nadleznim institucijama koji je veci nego duplo u odnosu na prethodni period“, naveo je Klica.

Prethodnu godinu obilježile su i brojne druge aktivnosti, kao i značajna ulaganja u turističku infrastrukturu, kao i obogaćivanje ponude i sadržaja NPCG, unapređenje postojećih sadržaja, edukativnih i pješačkih staza, a posebno staze na Virpazaru, koja ima značajnu ulogu i sa bezbjedonosnog aspekta. Pored toga nabavka turističkih vozića za NP Biogradska gora i nastavak realizacije ovog projekta u ovoj godini učiniće da posjetioci na poseban način dožive obilazak ovog nacionalnog parka.

Pored fizičke zaštite, praćenjem stanja populacija biljnih i životinjskih vrsta, te valorizacijom kultuno istorijskih spomenika, praćenjem šumskih ekosistema, formirane su značajne baze podataka, koje cemo koristiti za dalje planiranje očuvanja svih vrijednosti NP i predlaganje mjera zaštite i konzervacije staništa.

„Za ovu godinu smo izradili takođe optimistične Programe upravljanja kojima su predviđena dalja ulaganja u unapređenje turističke infrastrukturu i zaštitu prirodnih i kulturnih vrijednosti naših parkova. U ovoj godini izradićemo studije koje se odnose na pritisak posjetilaca i to za lokalitete Crno jezero u NP Durmitor i Biogradsko jezero u NP Biogradska gora. Planira se i izrada „Studije o uslovima i načinu obavljanja djelatnosti prevoza turista na Skadarskom jezeru” koja će dati smjernice u smislu održivog broja plovila i načina plovidbe. Pored toga radićemo na izradi Planova upravljanja za sve nacionalne parkove za period od pet godina, a u ovoj godini očekujemo da ce NP Biogradska gora dobiti status UNESCO zaštićenog područja, na čemu smo predano radili u prethodnom periodu“, kazao je Klica i dodao da će za nekoliko dana predstavnici NPCG učestvovati na veoma značajnom sastanku u Beču u vezi sa ovom temom.

Check Also

Vladimir Lučić: Do 2023. Telekom će vrijedjeti više od četiri milijarde eura

Nova razvojna strategija i investiciona politika “Telekom Srbija grupe” pokazale su se kao ispravne, što …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *