Dug za plate će se isplaćivati prije okončanja stečaja

Radnici će ubuduće preko Fonda rada moći da dobiju zaostale zarade uz uplatu doprinosa prije okončanja stečajnog postupka u njihovoj firmi, kazao je za Pobjedu direktor ovog fonda Kemal Đečević. To pravo im od sada daje Zakon o radu, koji je usvojen u parlamentu pred novogodišnje praznike, ali i prijedlog zakona o fondu rada.

-Novim zakonskim rješenjima uvodi se mogućnost da zaposleni ostvari svoja prava i prije okončanja stečajnog postupka, što do sada nije bio slučaj. Svjedoci smo da su stečajni postupci trajali godinama. Zaposleni su morali čekati okončanje stečajnog postupka da bi ostvarili pravo na zarade i naknade zarade za vrijeme odsustvovanja sa rada zbog privremene spriječenosti za rad, po propisima o zdravstvenom osiguranju, koje je bio dužan da isplati poslodavac u skladu sa ovim zakonom za svaki mjesec koji nije isplaćen, kao i pravo na uplatu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje zanavedena potraživanja, objasnio je Đečević.

PRAVO

Po novim zakonskim rješenjima, dodaje direktor, zaposleni će moći ne samo da ostvari potraživanja i ako stečajni postupak nije okončan, već i u slučajevima ako je radni odnos prestao šest mjeseci prije otvaranja stečaja i ako su potraživanja priznata u stečajnom postupku pred Privrednim sudom. Đečević objašnjava da će se Fond rada za isplaćena potraživanja radnicima, pojaviti kao povjerilac pred Privrednim sudom, ukoliko ima stečajne mase. Fond rada je prošle a i prethodnih godina u kontinuitetu isplaćivao i otpremnine i zaostale zarade radnicima nakon okončanja stečaja.

-U prošloj godini zaključno sa 19. decembrom po članu 23 Zakona o Fondu rada, na ime potraživanja lica kojima je radni odnos prestao usljed stečaja ili tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena izvršena je isplata otpremnina na osnovu 230 rješenja. Ukupno je isplaćeno 441.054 eura, objašnjava Đećević.

Fond je takođe u prošloj godini, dodaje Đečević, po članu 98 Zakona o radu, na ime garantovanih zarada isplado 267 rješenja, u ukupnom iznosu od 365.182 eura. Direktor kaže da ima rješenja koja još čeka na isplatu, ali veoma mali broj i to zbog pravnih razloga.

Na isplatu potraživanja, po čl. 23 Zakona o Fondu rada, čija je visina propisana odlukom o kriterijumima i načinu isplate potraživanja kod Fonda rada u iznosu od 1.926 eura, čeka šest pravosnažnih rješenja. Razlog je sprovođenje i okončanje ostavinskih postupaka.

-Na isplatu potraživanja propisanih odredbama Zakonao radu član 98 čeka 53 rješenja, zato što nijesu postala pravosnažna. Na isplatu po pitanju uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, licima čiji je radni odnos prestao usljed stečaja po članu 99a Zakona o radu, čeka jedno rješenje, koje nije postalo pravosnažno, objasnio je Đečević.

(Pobjeda)

Check Also

Pogledajte najnoviju Bloombergovu listu milijardera

Najnovija Blumbergova lista milijardera nje donijela novina kada je u pitanju prva petorka. Na prvom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.