Banjević: Podnijeću ostavku ako MA bude u minusu nakon 155 miliona pomoći

Izvršni direktor Montenegroerlajnza (MA) Živko Banjević kazao je da će podnijeti ostavku na tu funkciju ukoliko nacionalni avio-prevoznik nakon sprovođenja Zakona o konsolidaciji MA bude poslovao sa minusom. Istakao je i da može garantovati da će MA biti profitabilno preduzeće ukoliko se i plan i zakon u potpunosti sprovedu.
– Profitabilnost MA u narednom periodu zavisi od realizacije plana finansijske konsolidacije i osnovnih pravaca razvoja kompanije i zakona. U suštini, budućnost kompanije sada konačno počiva na zdravom planu, koji podrazumijeva podvlačenje crte što se prispjelih finansijskih obaveza tiče i čija je osnova investiciono-razvojni ciklus. Ukoliko ne bude značajnih odstupanja od realnih pretpostavki koje ne zavise od kompanije, a koje se tiču plana, pod uslovom da se i plan i zakon u potpunosti sprovedu, mogu garantovati da će MA biti profitabilno preduzeće – kazao je Banjević u intervjuu za Dan.

Kada je riječ o Zakonu o konsolidaciji, prije svega, istakao je da se radi o ulaganju države u MA, u skladu sa načelom investitora u tržišnoj ekonomiji, odnosno u cilju očuvanja i razvoja ekonomije države, a ne o državnoj pomoći.

Deloitova analiza koja je pratila donošenje Zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj MA potvrdila je da su ta ulaganja od strane države profitabilna i opravdana. Suštinski osnov za Deloitovu analizu i donošenje zakona bio je plan finansijske konsolidacije i osnovnih pravaca razvoja MA, koji je pripremio menadžment kompanije. Taj plan pored finansijske konsolidacije i investicija u flotu i restauraciju motora, koje tretira zakon, uključuje redefinisanje komercijalne i razvojne strategije, kadrovsko restrukturiranje preduzeća, i to sve sublimirano kroz biznis plan do kraja 2023. godine. Biznis plan do kraja 2023. godine je, između ostalog, baziran na realnim pretpostavkama sa aspekta broja putnika i ukupnih prihoda, sa jedne strane, odnosno ukupnih fiksnih troškova, direktnih operativnih troškova i ostalih troškova, sa druge strane. MA će u pomenutom periodu u redovnom i čarter saobraćaju prevoziti između 670.000 i 725.000 putnika, sa flotom od pet aviona tipa embraer E195 u vlasništvu MA, i jednim avionom sličnog ili većeg kapaciteta iznajmljenog u periodu ljetnje sezone na tzv. ACMI principu. Svi parametri, odnosno faktori koji su tretirani ovim biznis planom, u suštini su testirani u praksi u toku poslednje tri godine. Naime, MA bi i pored niza otežavajućih okolnosti koje su se prije svega ticale značajnog porasta cijene avio-goriva i troškova održavanja aviona, ostvario pozitivan rezultat i u prethodnom periodu, da smo imali barem nešto veći dio flote u našem vlasništvu. Trenutno je u vlasništvu MA pet aviona tipa foker 100 koji izlaze iz upotrebe i od kojih su četiri već prizemljena, a samo jedan operativan. Pored toga, raspolažemo sa dva E195 u operativnom lizingu do 2024. odnosno 2025. godine, i trećim E195 u finansijskom lizingu koji će postati vlasništvo MA tek polovinom 2022. godine – precizirao je Banjević.

(Cijeli intervju u današnjem Danu)

Check Also

Turizam ne smije više da bude jedini oslonac razvoja

Ne samo turistička privreda već kompletna crnogorska ekonomija se, aktuelnim rječnikom, mora hitno staviti na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *