Atlas banka rasprodaje imovinu

Atlas banka u stečaju, raspisala je oglas o javnoj prodaji osnovnih sredstava a koji uključuje bankarsku, računarsku i drugu opremu kao i kancelarijski namještaj i prateći inventar. Prodaja će se, kako se navodi, vršiti u periodu od 23. do 27.decembra  2019. godine, od 10:00 do 13:00 sati, u Hali koja se nalazi na adresi Sadine, dup Tološi (bivša zgrada „Elastika), na dva prodajna mjesta:

Prodajno mjesto 1. Hala – Hangar (zapadna strana objekta), na kom se vrši prodaja:

  • kancelarijskog namještaja i druge srodne opreme,
  • bankomata,
  • opreme IKT infrastrukture,
  • svjetlećih reklama.

Prodajno mjesto 2. Hala – Kancelarije (istočna strana objekta), na kom se vrši prodaja:

  • računara, monitora, štampača i skenera,
  • opreme za brojanje i čuvanje novca,
  • TV uređaja.

Zainteresovana lica mogu izvršiti pregled opreme koja je predmet prodaje u periodu od 10:00 do 12:00 sati.

Prodaja se vrši u viđenom stanju.

Blok ponude, odnosno ponude za kupovinu svih jedinica iz jedne grupe opreme, imaju prioritet u odnosu na pojedinačne ponude.

“Zainteresovanom fizičkom ili pravnom licu koje izjavi zahtjev za kupovinu Komisija za popis, označavanje, pripremu i prodaju opreme van funkcije Atlas banke AD Podgorica u stečaju izdaje instrukcije za plaćanje (poslovni račun i iznos uplate), u formi rezervacije za kupovinu, sa podacima o oznakama i količinama opreme koja je predmet kupovine”, navodi se u oglasu.

Kupac je dužan pružiti dokaz o plaćanju opreme po izvršenoj rezervaciji do 12:30 sati na dan prodaje.

Kupac je dužan da o svom trošku preuzme kupljenu opremu.

Na ovom linku možete preuzeti spisak opreme.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 18. septembar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *