Za preuzimanje prijavljeno 8,23 odsto akcija CKB

Na javnu ponudu Crnogorske komercijalne banke za preuzimanje preostalih dionica Podgoričke banke, prijavljeno je 7.960 akcija sa pravom glasa, odnosno 8,23 odsto ukupnog iznosa. Nakon što je zaključena javna ponuda, čiji je rok bio četvrtak, CKB posjeduje 95.600 akcija Podgoričke banke s pravom glasa ili 98,79 odsto.

“CKB ima namjeru da koristi pravo prinudnog otkupa akcija manjinskih akcionara po cijeni iz javne ponude za preuzimanje, odnosno po cijeni po kojoj je od dana isteka roka javne ponude, sticalac ili sa njim povezano lice steklo dionice emitenta, ako je ta cijena viša od one iz javnog poziva”, precizira se u izvještaju i rezultatima javne ponude.

CKB, koja je članica mađarske OTP grupe, objavila je 5. decembra prospekt za preuzimanje preostalih 9.130 akcija Podgoričke banke, a cijena po dionici iznosila je 640 eura. CKB je krajem februara zaključila ugovor o kupovini 90,56 odsto akcija Societe Generale Montenegro, a sada Podgoričke banke. Ta transakcija, kako je navedeno, predstavlja dio strategije OTP grupe da ojača prisustvo u regionu jugoistočne Evrope.

Check Also

Lučić: Cilj nam je da se širimo na nova tržišta, kao što su Sjeverna Makedonija, Njemačka i Švajcarska

Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o trendovima u telekomunikacijama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *