Podgorička banka zapošljava Službenika za pravne poslove

Podgorička banka zapošljava

Službenika za pravne poslove

ODGOVORNOSTI I ZADUŽENJA:

 • Zastupanje Banke u sporovima pred sudovima i organima uprave
 • Komunikacija sa advokatima u vezi sa predmetima Banke koji su im povjereni na zastupanje
 • Davanje pravnih mišljenja, savjeta i objašnjenja pojedinih zakonskih normi o njihovoj pravilnoj primjeni za potrebe drugih organizacionih djelova Banke
 • Registracija podataka Banke kod CBCG, CRPS, Poreske uprave, Komisije za HOV i ostalih regulatornih agencija
 • Priprema Statuta, njegovih izmjena i dopuna za usvajanje
 • Priprema i kontrola ugovora u pravnim poslovima Banke sa klijentima i dobavljačima
 • Pribavljanje potrebnih saglasnosti od Centralne banke za izvršne direktore, eksternog revizora, povećanje i smanjenja kapitala Banke
 • Obavljanje ostalih pravnih poslova koji su vezani za poslovanje Banke, u saradnji sa nadređenim

POTREBNE KVALIFIKACIJE, ZNANJA I VJEŠTINE:

 • Efikasnost i preciznost
 • Komunikativnost
 • Visok stepen poznavanja bankarske regulative
 • Visok stepen poznavanja procesnih i građansko pravnih propisa
 • Napredno znanje engleskog jezika
 • Napredno znanje rada na računaru
 • Proaktivan pristup poslu
 • Sposobnost efikasnog obavljanja zadataka pod pritiskom kratkih vremenskih rokova Iskustvo minimum 3 godine rada na istim ili sličnim poslovima

KAKO KONKURISATI?

Na zvaničnom website-u banke www.podgorickabanka.me u okviru sekcije Karijera u banci nalazi se aplikaciona forma. Potrebno je odabrati polje „Legal 2019“, i uz popunjenu prijavu priložiti radnu biografiju u pdf formatu.

Konkurs je otvoren do 27. decembra 2019. godine.

Samo kandidati koji uđu u uži krug biće pozvani na razgovor.

Check Also

Lučić: Cilj nam je da se širimo na nova tržišta, kao što su Sjeverna Makedonija, Njemačka i Švajcarska

Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o trendovima u telekomunikacijama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *