“BDP po glavi stanovnika porastao sa 6.908 na 7.743 eura”

Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila Jesenju analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi za 2019. godinu.

“Crnogorsku ekonomiju u periodu 2017 – 2019 karakteriše dinamičniji ekonomski rast, u prethodne dvije godine sa visokim stopama i možemo kazati da je u 2019. godini ostvarena stopa rasta od 3,1 odsto respektabilna stopa rasta imajući u vidu rezultat u prethodnom periodu“, saopštila je na konferenciji za medije generalna direktorica Direktorata za ekonomsku i razvojnu politiku u Ministarstvu finansija Iva Vuković.

Takođe je navela da je BDP po glavi stanovnika porastao sa 6.908 eura u 2017. na procijenjenih 7.743 eura u 2019. i BDP po glavi stanovnika prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori porastao sa 44 na 47 odsto prosjeka EU, najviši u regionu Zapadnog Balkana dok je rast u 2018. najveći u regionu Zapadnog Balkana i jedan od najvećih u Evropi.

“Za 2019. godinu procjena je da će crnogorska ekonomija rasti po stopi od 3,1 odsto, međutim nakon usvajanja procjene od strane Vlade objavljeni su podaci o većini indikatora za treći kvartal koji bilježe izuzetno snažne stope rasta. U tom smislu imamo da turizam za 10 mjeseci bilježi rast od 19 odsto u dolascima i 10,7 odsto rast noćenja što znači da ovako snažna turistička sezona može ukazati da će stopa rasta u 2019. godini biti i premašena preko 3,1odsto“, izjavila je Vuković.

Građevinarstvo je ostvarilo rast u trećem kvartalu od 31 odsto mjereno vrijednošću izvršenih građevinskih radova. Samo ova dva indikatora ukazuju da bi treći kvartal trebao da ima snažnu stopu rasta i najava je da će Uprava za statistiku (Monstat) sjutra objaviti stopu rasta trećeg kvartala.

“Investicije predstavljaju glavni pokretač privrede u prethodnom periodu. Realizuju se brojni projekti: autoput Bar-Boljare, podmorski energetski kabal, Porto Montenegro, Portonovi i brojni drugi projekti u energetici, turizmu, telekomunikacijama, industriji, saobraćaju“, navela je Vuković i dodala da smo imali visoko učešće u bruto investicija u BDP-u od oko 31 odtso i preko 2,1 milijarde eura stranih direktnih investicija uloženo je za skoro tri godine.

Crnogorska ekonomija radi na poboljšanju turističke destinacije uz kontinuirano unaprjeđenje smještajnih kapaciteta.

U 2019. otvoreno 46 novih hotela, čime je ponuda povećana za 11 odsto. Značajno veći broj turista u predsezoni i postsezoni i prihodi (ino turisti) za devet mjeseci su veći za 9,3 odsto.

Izrazito snažni su bili i tokovi na tržištu rada. Parametri tržišta rada će prema procjeni biti bolji od rekordne 2018.

Vuković je rekla da su dinamična ekonomska aktivnost i dobre razvojne politike opredijelile kretanja na tržištu rada, uz podsjećanje da je povećana minimalna zarada i da su smanjeni doprinosi za zdravstvo na teret poslodavca.

“U fokusu je nastavak sprovođenja mjera fiskalne konsolidacije usmjerenih na smanjenje budžetskog deficita i stvaranje uslova za postepeno opadanje javnog duga“, istakla je ona.

Prihodi budžeta za devet mjeseci 2019. veći 5,1 odsto u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje dok je za devet mjeseci ostvaren suficit javnih finansija od 3 miliona eura ili 0,1 odstp BDP-a.

Održivi razvoj ostaje u fokusu razvojne i ekonomske politike uz racionalno i adekvatno korišćenje prirodnih resursa, razvijaju se energetika, poljoprivreda i turizam.

“Razvija se cjelogodišnji turistički proizvod uz unaprjeđenje fizičke infrastrukture kao preduslov za brži ekonomski rast i razvoj“, navela je Vuković.

Ulaganje značajnih sredstava u izgradnju i rekonstrukciju saobraćajne infrastrukture i za autoput je ukupno isplaćeno 655,6 miliona eura.

Završetkom projekta izgradnje podmorskog elektroenergetskog kabla Crna Gora je postala jedno od najznačajnijih energetskih čvorišta Evrope.

“Stabilan i predvidljiv pravni i regulatorni okvir podstiče investicije u sektoru elektronskih komunikacija i rađeno je puno i na otklanjanju prepreka konkuirentnosti kroz realizaciju strukturnih reformi u cilju jačanja konkurentnosti“, istakla je Vuković.

Check Also

Jack Ma prodao dionice Alibabe vrijedne 8,2 milijardi dolara

Osnivač kineske kompanije Alibaba, Jack Ma na prodaji dionica inkasirao je milijarde dolara nakon što …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *