Konkurs za najbolju start up ideju studenata Univerziteta

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore raspisao je nagradni konkurs za najbolju start up ideju studenata te visokoobrazovne institucije.

Fond za prvu nagradu, koju je obezbijedio Univerzitet Crne Gore, iznosi tri hiljade eura, dok je fond za drugu nagradu, koju obezbjeđuje Privredna komora (PKCG), hiljadu eura.

Rok za prijavu start up ideja je 15. januar.

“Pravo prijave imaju svi studenti Univerziteta Crne Gore, koji se mogu prijaviti pojedinačno ili u timu, sa maksimum tri člana”, navodi se u saopštenju.

Individualni aplikanti mogu imati najviše dvije prijave. Jedan tim može prijaviti najviše tri start up ideje.

Prijave se mogu slati na mejl adresu Karijernog centra UCG [email protected], sa naznakom u subjectu Konkurs za najbolju startap ideju, ili predati u štampanoj formi u arhivi Rektorata Univerziteta, svakog radnog dana od deset do 14 sati.

Aplikanti uz prijavu treba da dostave povtrdu o studiranju. Prijavljene ideje će rangirati tročlana komisija koju čine predstavnici Univerziteta Crne Gore i PKCG.

Prijavni formular dostupan je na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore, na stranici Karijerni centar.

Check Also

Udruženje preduzetnica Crne Gore organizuje Internacionalnu konferenciju “MOĆ ŽENE“

Udruženje preduzetnica Crne Gore organizuje Internacionalnu konferenciju “MOĆ ŽENE“, tema konferencije: „Mediji i uloga medija …

Leave a Reply

Your email address will not be published.