Država prodaje imovinu u Duvanskom kombinatu

Ministarstvo finansija pozvalo je zainteresovane da se do 20. decembra prijave na javno nadmetanje za prodaju pokretnih stvari u državnoj svojini, koje se nalaze u staroj fabrici Duvanskog kombinata (DKP), čija je ukupna početna vrijednost 1,26 miliona eura. Na prodaju su ponuđeni trafostanica za minimum 26,37 hiljada eura, pakerica grupna Joćp Raupe za 33,98 hiljada, linije za pripremanje duvana Legg i Comas za 211,15 hiljada, odnosno 937,46 hiljada, dva vlagomjera za po 4,59 hiljada, razvod gasa za 37,72 hiljade, sušnica za 76 i aparat za destilaciju za 39,06 eura.

Pravo učešća imaju sva preduzeća i građani koji uplate depozit od pet odsto od početne cijene zasvaku stavku za koju se prijave, ili dostave bankarsku garanciju, prenosi Mina biznis.

Postupak javnog nadmetanja završava se kada nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene, pojedinačno za svaku pokretnu stvar za koju je prijavio učešće. Kupcem će se proglasiti učesnik koji prvi ponudi najveću postignutu cijenu.

Kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu uplati u roku od 30 dana od javnog nadmetanja. Kupac ima obavezu da sa Vladom zaključi ugovor o kupoprodaji pokretnih stvari čija je pojedinačna kupoprodajna cijena veća od tri hiljade eura, u roku od osam dana od uplate kupoprodajne cijene. Predviđeno je da za sredstva i mašine, čija je kupoprodajna cijena manja od tri hiljade eura, Komisija za prodaju državne imovine izda odgovarajuću potvrdu o kupoprodaji.

Check Also

Kompanija MTEL apsolutni lider u telekomunikacijama u Crnoj Gori

Kompanija MTEL 15 godina rada proslavlja uz poslovne rezultate koji pokazuju da su proteklih osam …

Leave a Reply

Your email address will not be published.