Centralna banka bira konsultanta za implementaciju AQR-a

Centralna banka Crne Gore (CBCG) kontinuirano sprovodi nadzor bankarskog sistema koga karakterišu pozitivni trendovi ključnih bilansnih pozicija. Sistem je likvidan, solventan i sa nekvalitetnim kreditima na rekordno niskom nivou u procentu od 4,62% ukupnih kredita. Stabilnost bankarskog sektora podržana je adekvatnom kapitalizacijom, tako da agregatni koeficijent solventnosti od 17,71% prevazilazi zakonski minimum od 10%, saopšteno je iz CBCG.

Sa ciljem daljeg jačanja povjerenja u bankarski sistem, CBCG započela je sa pripremama za implemenaciju AQR-a, kao najefikasnijeg prudencionog instrumenta za procjenu kvaliteta aktive banaka.

“U tom pravcu, danas je formalno započet postupak javne nabavke za izbor konsultanta CBCG koji će biti zadužen za implementaciju procesa AQR-a u skladu sa ECB Priručnikom iz 2018. Sa ciljem da obezbijedimo najviši nivo transparentnosti i kredibilnosti procesa, definisani su strogi kriterijumi sa namjerom da se izabere i angažuje reputabilni međunarodni konsultant”, navodi se u saopštenju CBCG.

Za ovu namjenu CBCG je obezbijedila sredstva u iznosu od 790.000 eura, što predstavlja cjelokupan iznos specijalnih rezervi CBCG, a što potvrđuje posvećenost institucije kredibilnoj i kvalitetnoj realizaciji ovog značajnog projekta.

Na ovom linku  se nalazi tenderska dokumentacija za ovaj postupak javne nabavke.

Check Also

Potrošačka korpa u decembru 641,5 eura

Vrijednost minimalne potrošačke korpe u decembru je, prema podacima Monstata, iznosila 641,5 eura, što je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *