Budžetu će faliti 1,2 milijarde eura

U naredne tri godine, tačnije od 2020. do 2022. godine, nedostajuća sredstva u budžetu će iznositi oko 1,2 milijarde eura. Najveći dio nedostajućih sredstava 700 miliona biće obezbijeđen od pozajmica. To pokazuju projekcije budžeta za naredne tri godine, koje su sastavni dio Predloga zakona o budžetu za 2020. godinu.

Najveći dio nedostajućih sredstava biće u narednoj godini 590 miliona eura, od čega će se 100 miliona eura finansirati od pozajmica, a ostatak dominantno iz depozita i prihoda od prodaje imovine. U 2021. godini vlada Duška Markovića procjenjuje da će nedostajuća sredstva budžeta iznositi 378,4 miliona, od čega će se 372 miliona pozajmiti za njihovo finansiranje. U 2022. godini procjena je da će budžetu faliti 231,5 miliona, te da će se pozajmiti 225,5 miliona. Takođe, Vlada u narednoj godini ima opciju da se zaduži dodatnih 250 miliona eura. Do sada je tu mogućnostuvijek koristila.

Za otplatu duga u nared ne tri god ine Vlada će dati skoro 1,2 milijarde eura. Naredne godine 539,6 miliona, godinu kasnije 398 mi liona a u 2022. godini 252 miliona.

Vlada očekuje da izvorni prihodi u 2020. godini iznose 1,988 milijardi, godinu kasni je da padnu na 1,95 mi li jardi, pa ponovo da porastu na 1,99 milijardi eura. Prihodi od poreza u narednoj godini su projektovani na 1,195 milijardi, godinu kasnije na 1,233 milijarde, a 2022. na 1,27 milijardi eura. Razlog zbog čega izvorni prihodi neće rasti u skladu sa rastom prihoda od poreza je taj što Vlada naredne godine očekuje prihod od naknada 122 miliona, u šta spadaju avans za Aerodrome i prihode od ekonomskog državljanstva, dok su naknade u naredne dvije godine za oko 70 miliona manje. Kada su u pitanju porezi, najveći prihod se očekuje od PDV-a. Naredne godine se procjenjuje na 709,5 miliona, godinu kasnije na 730,5 miliona, a 2022. godine 756,7 miliona. Za naredne tri godine projektovan je i rast prihoda od akciza sa 244,7 u narednoj na 257,2 miliona 2022. godine.

Očekuje se i godišnji rast doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. U 2020. godini se po tom osnovu očekuje prihod od 337,9 miliona, a 2022.348 miliona. Kada je u pitanju zdravstveno osiguranje, tu se naredne godine očekuje 181,2 miliona prihoda, 2021. godine 177,7 miliona, a 2022.179,7 miliona.

(Opširnije u današnjem Danu)

Check Also

Turska lira u slobodnom padu

Turska se suočava sa novm valutnom krizom, pogoršavajući probleme zemlje na Bosforu koja se već …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *