Dug za garancije 273 miliona eura

Ugovoreni iznos izdatih državnih garancija na kraju trećeg kvartala je oko 586,93 miliona eura. Od ovog iznosa, angažovana sredstva su oko 498,68 miliona eura. Stanje duga na kraju trećeg kvartala, po garancijama izdatim domaćim i ino kreditorima, iznosi 273,65 miliona eura, što predstavlja 5,7 odsto BDP-a, pokazuju podaci Ministarstva finansij a sadržani u nacrtu programa ekonomskih reformi (PER) od 2020. do 2022. godine.

“U prethodnom periodu aktivirane su dvije garancije za Invest banku Montenegro i Atlas banku prema Evropskoj investicionoj banci u iznosu od 2,2 mi liona eura i 7,2 miliona eura, odnosno ukupno 9,4 miliona eura. Navedene garancije izdate su u periodu 2009. i 2010. god ine, a do aktiviranja garancije došlo je iz razloga što je u pomenutim bankama, 7. decembra 2018. godine, uvedena prinudna uprava kao i privremena obustava plaćanja obaveza (moratorijum), što je onemogućilo izvršenje obaveza prema EIB-u. U narednom periodu ne očekuje se rizik od aktiviranja novih garancija”, piše u dokumentu Vlade.

Tokom prva tri kvartala ove godine Crna Gora je izdala dvije garancije za potrebe komercijalnog kreditnog aranžmana između sindikata banaka koji čine Prva banke Crne Gore i Erste banke i JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje u iznosu od 10 miliona eura i za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture i Evropske investicione banke (EIB), za projekte koji se odnose na rekonstrukciju i unapređenje željezničke infrastrukture, u iznosu od 13 miliona eura.

“Zakonom o budžetu za 2019. godinu predviđeno je izdavanje državne garancije Elektroprivredi (EPCG), u iznosu od 33 miliona eura za potrebe realizacije kreditnog aranžmana između EPCG i Njemačke razvojne banke (KfW, za potrebe rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica, faza dva. Pomenuta garancija potpisana je u oktobru. Takođe, do kraja 2019. godine biće zaključen kreditni aranžman između JP Regionalni vodovod i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za koji će Crna Gora izdati garanciju vrijednu 12 miliona eura”, piše u dokumentu.

Garancije koje su izdate u prethodnih nekoliko godina najvećim dijelom se odnose na kredite kojima su real izovani različiti infrastrukturni projekti, putevi, željeznice, vodovod i kanalizacija, električna energija, obezbijeđena podrška razvoju malih i srednjih preduzeća ili restrukturiranje, piše Dan.

“Angažovani iznos garancija koje je Vlada izdala za zajmove kod ino kreditora iznosi oko 427,82 miliona eura, dok je stanje duga po istim 227,91 miliona eura ili 4,74 odsto BDP-a. Angažovani iznos garanci ja koje je Vlada izdala za zajmove kod domaćih kreditora iznosi oko 70,86 miliona eura na kraju trećeg kvartala 2019. godine, dok je stanje duga po istim 45,74 miliona eura ili 0,95 odsto BDP-a. Najveći dio postojećih domaćih garancija čine garancije izdate za lokalnu samoupravu za realizaciju sanacionih planova, čije stanje duga, na kraju trećeg kvartala, iznosi 27,71 miliona eura”, piše u dokumentu.

Check Also

Vrijednost “Tesle” pala za 50 milijardi dolara

Investitori su oborili tržišnu vrijednost “Tesle” za 50 milijardi dolara, nakon što je glavni izvršni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *