U osmoj generaciji 3.009 visokoškoalca

Osma generacija od 3.009 visokoškolaca izabrala je poslodavce za stručno osposobljavanje, koje počinje 15. januara 2020. godine, pišu Dnevne novine.

Poslodavca je u prvom krugu dobilo 2.917 osoba sa diplomom fakulteta, a u drugom su uparena još 92 visokoškolca. To znači da je bez poslodavca ostalo oko 150 visokoobrazovanih lica. Kod privatnih poslodavaca osposobljavaće se 1.627 visokoškolaca, a njih 1.382 u javnom sektoru.

U periodu prijavljivanja visokoškolaca, Zavodu za zapošljavanje Crne Gore prijavilo se više od 2.000 visokoškolaca bez radnog iskustva. Na početku perioda prijavljivanja, odnosno na dan 15. oktobar, na evidenciji nezaposlenih je bilo registrovano 1.217 visokoškolaca koji su ispunjavali uslove za prijavljivanje za Program stručnog osposobljavaja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Na kraju perioda, odnosno na dan 29. novembar, taj uslov je ispunjavalo 3.238 visokoškolaca.

Poslodavci su ove godine ponudili 11.613 slobodnih mjesta. Više od polovine pozicija je iz realnog sektora. Preciznije 7.249 je iz privatnog, a 4.364 iz javnog sektora. Najveće interesovanje poslodavci su iskazali za oblast ekonomije, građevine, prava, turizma, arhitekture, internet tehnologija, jezika i turizma.

Godišnje se u osposobljavanje u prosjeku uključi između 3.000 i 3.500 diplomaca. Podsjetimo, kroz Program stručnog osposobljavanja lica sa visokim obrazovanjem, kroz sedam prethodnih ciklusa, prošlo je nešto više od 23.000 visokoškolaca.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa Poreskom upravom, oko 50 odsto korisnika poslije završenog Programa stručnog osposobljavanja nastavlja radni angažman kod istog ili drugog poslodavca.

Inače, prema posljednjim podacima Zavoda za zapošljavanje, na evidenciji nezaposlenih se nalazi 7.338 ili 19,39 odsto lica sa visokim obrazovanjem, od kojih je 230 specijalista, mastera i magistara i 17 doktora nauka.

U ukupnom broju nezaposlenih, visokoškolci učestvuju sa 19,39 odsto, što je nešto manje u odnosu na isti period prošle godine, kada je učešće visokoškolaca iznosilo 19,53 odsto. Nominalno je došlo do smanjenje broja visokoškolaca za 1.027 ili 12,28 odsto. Poređenja radi u ovom periodu prošle godine je bilo 42.829 nezaposlenih, od čega je bilo 8.365 visokoškolaca.

Check Also

“Apetiti političkih partija bi mogli doći na naplatu”

Prilično neozbiljna je izjava ministra finansija Aleksandra Damjanovića, da će, ukoliko se ne usvoji rebalans …

Leave a Reply

Your email address will not be published.