CKB preuzima oko 9.000 akcija Podgoričke banke

Crnogorska komercijalna banka (CKB), članica OTP grupe, objavila je prospekt za preuzimanje preostalih 9,13 hiljada akcija Podgoričke banke, po cijeni od 640 eura po dionici.

CKB je vlasnik 87,6 hiljada akcija Podgoričke banke, što predstavlja 90,56 odsto akcija s pravom glasa.

Ponuda je otvorena 15 dana, a akcionari koji žele da prodaju svoje akcije CKB-u, obavezni su da daju pisanu izjavu o prihvatanju ponude i nalog za prenos akcija.

Akcionar prihvat ponude dostavlja Centralnom klirinškom depozitarnom društvu.

CKB je 27. februara ove godine zaključila ugovor o kupovini 90,56 odsto akcija Societe Generale banke Montenegro, sadašnje Podgoričke.

Ta transakcija predstavlja dio strategije OTP grupe da ojača prisustvo u region jugoistočne Evrope.

Check Also

Turska lira u slobodnom padu

Turska se suočava sa novm valutnom krizom, pogoršavajući probleme zemlje na Bosforu koja se već …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *