Prvo analiza, pa odluka da li će mijenjati vlasničku i upravljačku strukturu EPCG

Vlada Crne Gore kao kao prioritetnu reformsku mjeru broj jedan definisala je unapređenje vlasničke i upravljačke strukture elektroenergetskih kompanija koje su u dominantnom državnom vlasništvu. Prije odluke, Vlada će uraditi analizu, pa će se tek potom vidjeti da li će se mijenjati vlasnička i upravljačka struktura državnih energetskih kompanija (EPCG, CGES, CEDIS, berza).

U Nacrtu programa ekonomskih reformi do 2022. godine, navodi se da je glavni cilj ove mjere “povećanje interesovanja uskospecijalizovanih kompanija za strateško partnerstvo sa predmetnim elektroenergetskim subjektima”.

“Ova reformska mjera obuhvata aktivnosti na unapređenju vlasničke i upravljačke strukture elektroenergetskih kompanija koje su u dominantnom državnom vlasništvu, a ima za cilj bržu reformu i intenzivniji razvoj elektroenergetskog sektora, kao i povećanje konkurentnosti kompanija i bržu integraciju crnogorskog u regionalno tržište električne energije”, konstatuje se u Nacrtu programa ekonomskih reformi za period do 2022. godine i nastavlja:

“Sprovođenje mjere je posebno važno za Elektroprivredu Crne Gore AD Nikšić (EPCG), jer se nakon raskida ugovora o strateškom partnerstvu sa italijanskom kompanijom A2A državno vlasništvo u EPCG povećalo sa 57% na 85,4%””.

Mjera je bila predviđena PER-om 2019-2021 u trajanju od tri godine. U 2019. godini je sprovedena analiza vlasničke i upravljačke strukture Berze električne energije DOO Podgorica – BELEN i u konkurentnom postupku kao strateški partner odabrana norveška kompanija Nord Pool, sa kojom su pregovori o zaključivanju ugovora u toku.

“Takođe, u toku je priprema projektnog zadatka za izradu analize vlasničke i upravljačke strukture EPCG. Ponavljanje mjere predstavlja nastavak njene implementacije”, dodaje se u Nacrtu.

U 2020. godini je cilj finalizacija analize vlasničke i upravljačke strukture elektroenergetskih kompanija koje su u dominantnom državnom vlasništvu i odabir optimalnih vlasničkih i upravljačkih modela.

Očekuje se da će mjera doprinijeti povećanju investicija u crnogorski elektroenergetski sektor i unapređenju znanja, što će dalje imati značajan uticaj na diversifikaciju portfolija i poboljšanje konkurentnosti ovih kompanija.

“ Takođe, očekuje se pozitivan uticaj na zapošljavanje u elektroenergetskom sektoru i drugim sektorima, u srednjem i dugom roku, i to zbog diversifikacije portfolija predmetnih kompanija i intenzivnijih investicionih aktivnosti. Mjera je neutralna sa aspekta rodne ravnopravnosti”, zaključuje se u Nacrtu koji se od juče nalazi na Javnoj raspravi.

Mjera je u skladu sa Energetskom politikom Crne Gore do 2030. godine, Strategijom razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine i Akcionim planom za njeno sprovođenje za period 2016 – 2020 godina. Ova mjera je usklađena i sa energetskom politikom Energetske zajednice i Evropske unije, jer ista doprinosi razvoju konkurentnog tržišta električne energije u Crnoj Gori i njegovoj integraciji na regionalnom nivou.

Check Also

Poziv studentima: Konkurs za stipendije „Najbolji iz jugoistočne Evrope“ za studijsku godinu 2021/2022

– Erste Bank AD Podgorica podržaće i ove godine „Best of South-East“ („Najbolji iz jugoistočne …

One comment

  1. Nakon pohare likvidnosti EPCG ministrica i premijer rade da stvarno ostave najgoru finansijsku zaostavštinu na tržištu CG. Nema što, baš patriotski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *