Tri najveće blokade aktivnih kompanija na listi CBCG

Centralna banka je objavila novu listu blokiranih kompanija i preduzetnika. BiConsulting donosi listu tri najveće blokade na spuisku CBCG i tri najveće skinute blokade.

Najveća nova blokada među altivnim kompanijama je 515,616.63 €, dok je iznos od 200,560.84 € najveća skinuta blokada, jer je kompanija Cijevna komerc d.o.o. iz Podgorice nakon 4 dana blokade izmirila svoju obavezu.

Check Also

Da li će kuća postati novo radno mjesto?

Kako je koronavirus počeo obilaziti svijet, tako se ogromna radna snaga prvi put našla duže …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *