HUDEX izabrana za referentnu energetsku berzu

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) imenovala je energetsku berzu u Budimpešti (HUDEX) za referentnu do 2022. godine.

Za taj trogodišnji period koristiće se tromjesečni prosjek cijena dnevnih fjučersa dobijen na osnovu cijena band i pik (vršne) energije objavljenih na HUDEX-u.

Uzimaće se u obzir cijene u septembru, oktobru i novembru ove godine za narednu, naredne za 2021, i 2021. za 2022. godinu.

Kako je objavljeno u obrazloženju odluke RAE, Zakonom o energetici propisano je da se cijene električne energije za krajnje kupce ne mogu povećavati iznad ponderisane cijene ostvarene u prethodnoj godini i fjučersa za narednu godinu na referentnoj energetskoj berzi, a najviše do sedam odsto u 2017. godini i šest odsto u prošloj i ovoj godini.

Zakonom je propisano da se predmetno ograničenje može produžiti za tri godine, ako RAE procijeni da nijesu ispunjeni uslovi za postojanje likvidnog tržišta utvrđeni zakonom.

“Postupajući u skladu sa navedenim zakonskim odredbama, RAE je donijela odluku kojom je utvrdila da nijesu ispunjeni uslovi za postojanje likvidnog tržišta, pa se produžava ograničenje povećanja cijene električne energije za domaćinstva i male kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva, za period od naredne do 2022. godine”, navodi se u obrazloženju RAE.

RAE je napravila uvid u podatke sa energetskih berzi na kojima se obavlja trgovina električnom energijom, a koje gravitiraju području Crne Gore, i to srbijanski SEEPEX, hrvatski CROPEX, slovenački SOUTHPOOL i HUDEX iz Mađarske.

“Utvrđeno je da se u regionu trgovina fjučersima realizuje jedino na berzi HUDEX. Na berzi SEEPEX trgovina električnom energijom obavlja se na tržištu dan unaprijed, dok se na berzama SOUTHPOOL i CROPEX trguje i na dan unaprijed i na unutardnevnom tržištu”, objasnili su iz RAE.

S obzirom da je mađarska tržišna oblast komercijalno dobro povezana sa zapadnim Balkanom preko dvije operativne granice Mađarska – Srbija i Mađarska – Hrvatska, Crna Gora je preko operativnih granica sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom (BiH) direktno povezana sa mađarskim tržištem, odnosno HUDEX berzom.

Check Also

Gubitak Jugopetrola 82,19 hiljada eura

Naftna kompanija Jugopetrol završila je prvi kvartal sa neto gubitkom od 82,19 hiljada eura, 13 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *