Kroz projekat Hiljadu plus stambeno pitanje riješilo 3.046 građana

Kroz tri faze projekta Hiljadu plus, koji je Vlada pokrenula 2010. godine, stambeno pitanje do sada je riješilo 1.185 porodica, odnosno 3.046 građana, čime je premašena početna projekcija od hiljadu stanova koje je trebalo ponuditi građanima po povoljnim okolnostima.Marko Čanović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma kaže za Vikened novine da su izuzetni brojčani pokazatelji projekta Hiljadu plus najbolja ilustracija uspješnosti tog programa.

Pojašnjava da je projekat Hiljadu plus osmišljen tako da Vlada omogući građanima koji nemaju riješeno stambeno pitanje da dođu do stana. To znači da imaju mogućnost da riješe stambeno pitanje po povoljnim uslovima, tako što Vlada obezbjeđuje građanima kredite sa kamatnim stopama koje su znatno niže od tržišnih.

“Vlada je, pokrećući ovaj projekat, kreirala takve uslove i parametre da na ovaj način do stana dođu odnosno da korisnici projekta budu domaćinstva sa srednjim i nižim primanjima. Riječ je o onima čiji su prihodi na nivou prosječne zarade pa i niže, kao što su nastavnici, državni službenici, medicinsko osoblje, radnici i mlade porodice, kao i prioritetna grupa lica u koju spadaju samohrani roditelji odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodice koje imaju lice sa invaliditetom, domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici”, navodi Čanović.

Podsjeća da je Prva faza projekta Hiljadu plus implementirana tokom 2010. i 2011. godine.

“Tada se na javni poziv prijavilo 1.100 aplikanata. U toj fazi stambeno pitanje riješile su 433 porodice, odnosno 1.232 građana. Druga faza sprovođenja je u 2015. i 2016. godini, a ta da stigla prijava 731 aplikanta, od kojih je stambeno pitanje riješilo je 376 porodica, odnosno 910 građana”, precizirao je Čanović.

Kada je u pitanju treća faza, koja je i dalje u toku, prijavila su se 1.054 aplikanta.

“Do sada je organizovano osam dodjela vaučera, u okviru kojih je 517 aplikanata dobilo vaučer. Njih je realizovalo i samim tim riješilo stambeno pitanje 376 porodica, odnosno 904 građana. Od tog broja, 123 su aplikanti koji su vaučer dobili kao prioritetni korisnici programa, 110 su iz ciljne grupe zaposlenih u javnom sektoru, 68 iz mladih bračnih parova, a još 75 među preostalim aplikanatima”, dodaje Čanović.

U trećoj fazi projekta, ističe, na listi čekanja sada se nalazi 208 aplikanata koji pripadaju ciljnoj grupi angažovanih u javnom sektoru, zatim 128 mladih bračnih parova i isto toliko ostalih aplikanata.

“Od ukupnog broja prijavljenih, njih 73 nisu ispunjavali uslove. Podsjećam, vrijednost projekta u trećoj fazi iznosi 20 miliona eura. Pravila za učešće su jasno definisana, a vaučeri će biti dijeljeni do utroška sredstava”, naglašava Čanović.

Do sada, kaže, nije registrovan nijedan problem u realizaciji.

“Naime, kako bi sve faze projekta bile uspješno realizovane, uspostavljena je efikasna organizaciona struktura koja uključuje koordinaciju nadležnih institucija ministarstava održivog razvoja i turizma i finansija, zatim projektni odbor, posebnu jedinicu za implementaciju projekta, te za sprovođenje komunikacione strategije”, zaključuje Čanović.

Check Also

Disney ugasio brend 20th Century Fox

Američki medijski div Walt Disney ugasio je brend 20th Century Fox, jedno od najpoznatijih imena …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *