“Na promatranju” akcije dvije banke i tri kompanije

Menadžment Montenegroberze privremeno je krajem prošle sedmice rasporedio dionice pet kompanija u poseban Segmenat za promatranje, zbog njihovih posebnih okolnosti sa kojima treba da budu upoznati svi potencijalni investitori na tržištu kapitala.

Na promatranju su zbog stečaja raspoređene dvije vrste akcija (obične i prioritetne) Atlas banke i dionice IBM-a.

Izdvojene su i akcije Solane „Bajo Sekulić“ i HTP Onogošt zbog stečajnih postupaka koji se vode.

Akcijama ta četiri društva i dalje se može nesmetano trgovati.

Isto se desilo i sa dionicama Zetatransa, za koje je u ponedjeljak privremeno blokirana trgovina na 10 dana, na zahtjev novog slovenačkog investitora, koji treba da obavi postupak preuzimanja kompanij

Prema pravilima, berza može privremeno rasporediti dionice u Segment za promatranje da bi investicionoj javnosti “skrenula pažnju na potrebu pojačanog praćenja okolnosti važnih za trgovinu tim instrumentom”, ili kada se emitent nalazi u određenim posebnim okolnostima koje zahtijevaju obavještenje investitora. Može biti takav slučaj i ako je kompanija u postupku preuzimanja ili je ponuđač objavio svoju namjeru za to, ako je u postupku statusnih promjena kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava, ako je emitent u postupku restrukturiranja, stečaja ili postupka likvidacije.

Razlozi za izdvajanje akcija na ovaj poseban segment mogu biti i ukoliko kompanija nije u mogućnosti da ispunjava svoje obaveze po finansijskom instrumentu, ako se očekuje donošenje značajnih odluka organa upravljanja emitenta, ako se očekuje donošenje odluka Vlade i drugih organa sa javnim ovlašćenjima koja se odnose na kompaniju i ako na tržištu postoje glasine koje mogu značajnije uticati na cijenu dionica te kompanije.

(Vijesti)

Check Also

Omikron poljuljao svjetske valute

Valute osjetljive na rizik su oslabile, a one koje važe za sigurna utočišta su ojačale …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *