Odložena vanredna Skupština akcionara Vektre Boka

Treća vanredna Skupština akcionara Vektre Boka, preduzeća u kome se realizuje plan reorganizacije, koja je trebalo da bude održana juče, zakazana je za 6. decembar. Dnevnim redom je, između ostalog, bilo predviđeno donošenje odluke o unošenju nenovčanog kapitala u novoosnovano društvo sa ograničenom odgovornošću Plaža Boka, što je jedna od tačaka sjednice 6. decembra.

Pravni savjetnik bivših radnika Jovan Pejović objasnio je da je skupština odložena jer je Savjet za privatizaciju obavijestio vlasnika i menadžment da se hotel Plaža ne može izdvojiti iz imovine, niti prodati bez njihove saglasnosti.

– Time je uvažen zahtjev radnika, koji odavno upozoravaju da je izdvajanje hotela Plaža nezakonito raspolaganje imovinom i novo izigravanje povjerilaca – objasnio je Pejović.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je 22. novembra uputio društvu Vektra Boka dopis i ukazao na protivzakonito donošenje odluke o prenosu imovine hotela Plaža na društvo DOO Plaža Boka.

– U skladu sa odredbama 5.1.3. i 5.1.4. ugovora o kupoprodaji akcija, kupac nema saglasnost Savjeta za privatizaciju. Napominjemo, da je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, na sjednici održanoj 20. jula 2018. godine, razmotrio zahtjev društva Vektra Boka za davanje saglasnosti na prodaju hotela Plaža, Igalo, Tamaris i stari hotel Boka, i donio zaključak kojim je konstatovano da ne postoje uslovi za davanje tražene saglasnosti – navedeno je u odgovoru Savjeta za privatizaciju u koji su radnici imali uvid.

Check Also

Početak sezone smanjio broj nezaposlenih za tri odsto

U Crnoj Gori je na kraju juna bilo 46.160 nezaposlenih, tri odsto manje nego u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.