Digitalna transformacija crnogorskog društva prioritet

Digitalna transformacija crnogorskog društva i ekonomije mora biti prioritet, poručeno je tokom panel diskusije na Gali večeri, održanoj u okviru Programa za bolje poslovno okruženje u organizaciji Američke privredne komore u Crnoj Gori, a na kojoj su učestvovali: Dragica Sekulić, ministarka ekonomije, Suzana Pribilović, ministarka javne uprave, Darko Radunović, ministar finansija, Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, Kenan Hrapović, ministar zdravlja, Aleksandar Mitrović, državni sekretar Ministarstva prosvjete i Damir Davidović, državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Predsjednik Američke privredne komore, Nikola Tripković, istakao je u uvodnom obraćanju da digitalizaciju, i uopšte digitalnu revoluciju u kojoj svi živimo, treba shvatiti kao značajnu razvojnu šansu, šansu da rješavamo brojne socio-ekonomske izazove, ali i povećamo efikasnost, produktivnost i transparentnost svih poslovnih procesa.

-Upravo zbog toga Američka privredna komora je, zajedno sa Privrednom komorom, Savjetom stranih investitora i Asocijacijom menadžera, uputila zajedničku inicijativu predsjedniku Vlade, kojom smo predložili kreiranje visoko pozicioniranog tijela u Vladi koje bi rukovodilo procesom digitalne transformacije Crne Gore, a koje bi činili visoki predstavnici Vlade, privatni sektor, akademska i naučna zajednica, kazao je predsjednik AmCham-a.

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, tim povodom je kazala da pozdravlja  inicijativu AmCham-a, jer je uspostavljanje što kvalitetnijeg ambijenta za poslovanje i smanjenje biznis barijera,  jedan od ključnih prioriteta.

– To smo prepoznali i kroz novi Zakon o elektronskoj upravi koji je Vlada utvrdila. Tim zakonom smo predvidjeli obrazovanje Savjeta za elektronsku upravu koji će raditi na praćenju razvoja elektronske uprave i predlaganju mjera za njeno unapređenje. Savjet će činiti predstavnici državnih organa, ali i istaknuti predstavnik ICT zajednice, izjavila je ministarka Pribilović.

Ministar zdravlja, Kenan Hrapović, kazao je da je institucija, na čijem je čelu, preduzela niz značajnih aktivnosti u cilju uvođenja i realizacije procesa digitalne transformacije u zdravstveni sistem Crne Gore. Krajem prošle godine usvojili smo dokument – Okvir interoperabilnosti u zdravstvenom sistemu, prvi u regionu, koji predstavlja jednu od polaznih osnova za širu implementaciju i sprovođenje ovih procesa. Takođe, započet je i niz projekata koji će značajno promijeniti pristup i organizaciju zdravstvenih usluga: projekat telemedicine, informatizacija Kliničkog centra Crne Gore, kao i elektronski zdravstveni karton. Elektronski zdravstveni karton je jedan od krucijalnih projekata u zdravstvu. Zamišljen kao krovni, nezavisni sistem, u kojem će se nalazi svi osnovni, relevantni podaci za zdravstveno stanje građana. Svi zdravstveni informacioni sistemi će imati pristup i mogućnost ažuriranja i uvida, zavisno od nivoa ovlašćenja i autorizacije, objasnio je ministar Hrapović.

On je najavio da postoji ideja da se u jednom trenutku uključe i privatne zdravstvene ustanove, te da se očekuje da će krajem 2020. godine sistem otpočeti.

Naglašavajući značaj digitalizacije kao preduslov za stvaranje modernog i efikasnog zdravstvenog sistema, izvršni direktor AmCham-a, dr Marko Miročević, najavio je konferenciju u organizaciji Komiteta za zdravlje AmCham-a, planiranu za april naredne godine, a koja će upravo biti posvećena  digitalizaciji u zdravstvu.

-Budući da je tema od izuzetnog značaja, planiramo da okupimo stručnjake ne samo iz naše države, već i regiona, Evropske unije, i Sjedinjenih američkih država. Sigurni smo da će konferencija doprinijeti javnoj diskusiji i određivanju smjernica za sprovođenje procesa digitalne transformaciju u oblasti zdravstva, kazao je izvršni direktor Miročević, koji je bio i moderator panela.

Ministarka ekonomije, Dragica Sekulić, istakla je tokom diskusije da je Vlada Crne Gore i do sada pokazala svoju spremnost i strateško opredjeljenje da radi na javno-privatnim partnerstvima, a posebno u procesu digitalizacije društva, a svaki doprinos privatnog sektora je više nego dobrodošao.

-To naše opredjeljenje potvrđuje i Predlog novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu koji zakonski utemeljuje saradnju javnog i privatnog sektora i na ovom polju, izjavila je ministarka, dodavši da najvažniji koraci u digitalnoj transformaciji moraju biti usmjereni na edukativne i savjetodavne aktivnosti, kao i na stvaranje strateških partnerstava sa nosiocima tehnologije, te kompanijama koje bi u svom poslovanju primjenjivale ova rješenja.

Aleksandar Mitrović, državni sekretar Ministarstva prosvjete istakao je da se izazovima digitalizacije u obrazovanju mora pristupiti temeljno i pažljivo, označivši je kao jedan od prioriteta. Samo za informatičku opremu u narednoj godini biće opredijeljeno 3.5 miliona eura, najavio je Mitrović, a zamijeniće se računarska oprema u gotovo svim školama, čime ćemo poboljšati uslove za izvođenje nastave prvenstveno iz informatičkih predmeta.

Takođe, Ministarstvo prosvjete je formiralo tim koji se bavi pripremanjem projekta digitalne učionice u kojoj će se koristiti digitalne sadržaji, odnosno gradivo iz klasičnih udžbenika biće digitalizovano, a pilot projekat će biti već naredne godine.  Ministarstvo je, takođe, podržalo mnoge projekte, poput „Škole za 21. vijek“  u saradnji sa Britanskim savjetom, u okviru kojeg će školama biti dodijeljeno 4.000 mikrobit računara.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma takođe podržava implementaciju svih rješenja koja doprinose povezivanju modernih tehnologija i koncepta održivog razvoja, Damir Davidović, državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma istakao je, tokom panel diskusije, nije moguće govoriti o održivom razvoju bez primjene modernih tenologija u gotovo svim segmentima, dok je snažna ekonomija upravo preduslov kapaciteta za investiranje u ovu oblast.

Akcioni plan za unapređenje poslovnog ambijenta koji je Vlada Crne Gore donijela ove godine sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta tretira pet oblasti: započinjanje biznisa, izdavanje građevinskih dozvola, dobijanje priključka za električnu energiju, plaćanje poreza i registraciju nepokretnosti, saopštio je ministar finansija, Darko Radunović.

Dominantne aktivnosti predviđene ovim akcionim planom tiču se uspostavljanja digitalnih procesa prije svega za elektronsku registarciju preduzeća i uspostavljanje e katastra.

-Takođe, implementacija ovog akcionog plana podrazumijeva izmjenu niza postojećih zakona i to: Zakona o privrednim društvima, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakona o energetici i Zakona o državnom premjeru i katastra, saopštio je ministar finansija.

Nadalje, ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić, kazao je da su zaposleni i poslodavci suočeni sa izazovima koje donosi pojačana globalizacija i stalne tehnološke promjene koje utiču na samu prirodu rada i uslovljavaju nestandardne oblike rada.  On je naveo da je u Crnoj Gori jedna trećina ugovora o radu na određeno vrijeme i dodao da pozitivna regulativa koju preporučuju MOR i EU, a koju smo prihvatili, jeste da se nestandardni oblici rada dozvole i pravno urede ograničenja, kako bi se omogućila dodatna fleksibilnost tržišta rada, te zaštitili interesi zaposlenih i poslodavaca, pa samim tim omogućio razvoj poslovanja i nova zapošljavanja.

-Novi Zakon o radu je predvidio duži period ugovora na određeno na 36 mjeseci, ograničenje ustupanja zaposlenih preko Agencija na 24 mjeseca, uredio ugovore o radu van prostorije poslodavca (ugovor o radu na daljinu i rad od kuće) i ugovor o radu za obavljanje poslova u domaćinstvu, kao nestandardne oblike rada, izjavio je Purišić tokom panel diskusije.

Ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori, Nj.E. Džudi Rajzing Rajnke, poručila je u govoru da Ambasada planira da organizuje putovanje u Silikonsku dolinu za preduzetnike, poslovne lidere i vladine službenike, kako bi se upostavile jače komercijalne veze između dvije zemlje. U tom kontekstu, ambasadorka je istakla da će biti partneri u unapređenju saradnje javnog i privatnog sektora u pružanju digitalnih usluga za javnost, što je započeto seminarom u saradnji sa Kancelarijom za inovacije iz Kalifornije, koji je održan u ReSPA-i, u Danilovgradu.

-Ohrabrujem Vladu Crne Gore i AmCham Montenegro da intenziviraju angažman sa kalifornijskom Kancelarijom za inovacije, a moj tim je spreman da pomogne u tome, poručila je ambasadorka Rajzing Rajnke.

AmCham sprovodi Program „Partnerstvo za bolje poslovno okruženje“ od aprila 2017. godine, koji ima za cilj podizanje nivoa uzajamnog razumjevanja između privatnog i javnog sektora, kako bi se doprinijelo efikasnijem uklanjanju biznis barijera, kvalitetnijim tekstovima pravnih akata i boljoj primjeni pravnih normi od strane javne uprave, ali i privatnog sektora. Već jedanaest godina AmCham je poslovna asocijacija je posvećena unapređenju poslovnog ambijenta u cilju privlačenja američkih i drugih stranih investicija.

Check Also

Auto-putem od početka godine prošlo 760.200 vozila

Auto-putem Princeza Ksenija je od početka ove godine prošlo 760.200 vozila.

Leave a Reply

Your email address will not be published.