Pariski klub odložio plaćanje kamata za 83,4 miliona eura

Crnogorska vlast se zadužuje i kod neformalnih međunarodnih organizacija zbog problema sa otplatom spoljnih kredita. Tako Pariskom klubu kreditora država Crna Gora duguje oko 83,4 miliona eura, kako bi se odložilo plaćanje visokih kamata na kredite odobrene u inostranstvu. To se može vidjeti u Izvještaju o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu.

Pariski klub kreditora omogućava prezaduženim zemljama sa poteškoćama u otplati spoljnih kredita dužničke aranžmane, preko kojih se nekad smanjuje glavnica, a gotovo uvijek se vrši restrukturiranje dugova, odnosno odlaganje otplate kamate.

-Spoljni državni dug na 31. decembar 2018. godine, prema podacima Ministarstva finansija iznosio je 2.760.004.223 eura. Stanje duga obuhvata glavnicu duga po osnovu zaključenih međunarodnih u govora u iznosu od 1.542.355.223 eura i glavnicu duga po osnovu emisi je EUROBOND hartija od vrijednosti na međunarodnom tržištu u iznosu od 1.217.649.000 eura-piše, između ostalog, u izvještaju.

Plaćanje dospjele glavnice za kredit zaključen sa Međunarodnom organizacijom za razvoj (IDA) u iznosu od453.307 eura je po dospijeću izvršila Elektroprivreda Crne Gore, nakon čega je obavijestila Ministarstvo finansija i dostavila dokumentaciju koja potvrđuje obavljene transakcije.

Plaćanje dospjele glavnice za kredit zaključen između Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Poljske za podsticaj poljoprivredi iz 2007. godine vršeno je putem prenosa naplaćenih sredstava sa bankarskog računa u CKB na račun Bank Gospodarsttua Kpajowero u iznosu dospjele glavnice od 350.156 eura. Smanjenje spoljnjeg duga, pored otplate dospjelih obaveza, vršeno je i putem usklađivanja sa inostranim kreditorom, vraćanjem povučenih, a nepotrošenih sredstava u iznosu od 47.537 eura piše, između ostalog, u Izvještaju o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu.

Prema podacima iz istog dokumenta Crna Gora je u decembru prošle godine od većih zaduženja imala dug i prema Kredit Svis banki od 126.329.439 eura, ali i Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) od 197.553.810 eura.

-Domaći državni dug obuhvata kredite kod komercijalnih banaka koje posluju na domaćem tržištu, emitovanje hartija od vrijednosti na domaćem tržištu, zakonom propisane obaveze, dug pravnih lica i privrednih društava. Stanje domaćeg duga na 31. decembar 2017. godine iznosilo je 413.890.443 eura, a stanje domaćeg duga na 31. decembar 2018. godine iznosilo je 392.975.209 eura navod i se u Izvještaju o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlugodinu.

Prije 17 godina otplatili 99.000 eura
Nije prvi put da se Crna Gora zadužuje kod Pariskog kluba povjerilaca. U oktobru 2002. godine mediji u tada zajedničkoj državi sa Srbijom objavili su da je Crna Gora izmirila dugove prema tom klubu kreditora. Crnogorsko ministarstvo finansija je saopštilo da je Crna Gora izmirila svoje obaveze prema Pariskom klubu povjerilaca i da je Narodnoj banci Jugoslavije uplaćeno oko 99.000 eura. U pitanju je plaćanje obaveze definisane pojedinačnim sporazumom sa državama članicama Pariskog kluba, u ovom slučaju Francuskom i Rusijom pisalo je tada u saopštenju.

Izvor: Dan

Check Also

Početak škole uz poklon popust NLB Banke na online kupovinu NLB Visa karticama

Za spreman početak školske godine, NLB Banka će za svaku kupovinu NLB Visa karticama, na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *