Stope poreza na nepokretnost u Podgorici minimalne: Čeka li nas povećanje?

Predstavnici Sekretarijata za finansije istakli su da je porez na nepokretnost na najnižoj stopi koju propisuje Zakon. To je ocijenjeno na centralnoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o porezu na nepokretnost.

Kako je istakao sekretar za finansije Miomir Jakšić donošenje nove Odluke o porezu na nepokretnost na lokalnom novou uslovila je promjena Zakona o porezu na nepokretnost koji je usvojen u aprilu. Osnovica za utvrđivanje poreza na nepokretnosti, kako je pojasnio, je tržišna vrijednost nepokretnosti na dan 1. januara godine za koju se porez utvrđuje.

“U odnosu na predhodnu Odluku o porezu na nepokretnost Glavni grad ni jednu stavku ni povećao. Ostale su na istom nivou. Zakonom je definisano da stopa poreza na nepokretnost može da se kreće u rasponu od 0,25 do 1%. Te stope kod nas su minimalne. Najveća je stopa je 0,42 odsto za poslovne objekte a za sekundarne stambene objekte 0,58 odsto”, kazao je sekretar Jakšić.

Niske poreske stope u ovoj Odluci predložene su u skladu sa namjerom gradske uprave da stimuliše proizvodnju.

“Stavili smo najnižu stopu na proizvodne objekte i hale i ta stopa iznosi 0,28 procenata. Na ovaj način želimo da damo doprinos samoj prozvodnji kako bi realan sektor mogao što bolje da se razvija i da poreska opterećanje budu na najnižem mogućem nivou”, poručio je Jakšić.

Odluka, kako je kazao, predviđa umanjenja poreza na nepokretnost u odnosu na lokaciju, kvalitet kao i starost objekta.

“Na taj način smo u potpunosti ispoštovali zakonske obaveze koje su Zakonom definisane”, dodao je on.

Dodao je kako je Odlukom definisano da za stambene objekte u izgradnji naplata poreza otpočinje od momenta tehničkoh prijema odnosno maksimalno tri godine od momenta izdavanja građevinske dozvole.

“Na taj način smo željeli da investitore oslobodimo plaćanja poreza dok je u fazi izgradnje neki objekat. Onog momenta kad se u Katastru prevede onda počinje obračuvanje poreza na napokretnost”, zaključio je Jakšić.

Takođe, održana je javna rasprava i o Nacrtu Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Glavnog grada-Podgorice. Obveznici plaćanja članskog doprinosa su pravna lica, fizička lica i preduzetnici koji na teritoriji Glavnog grada Podgorice imaju svoje sjedište ili organizacionu jedinicu, odnosno društvo koje obavlja turističku, ugostiteljsku i/ili sa turizmom neposredno povezanu djelatnost.

Javna rasprava o Nacrtu ove dvije Odluke počela je 7. novembra 2019. godine i traje 15 dana. Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu: Sekretarijat za finansije Glavnog grada Podgorica, Ulica Njegoševa br. 13 ili na e-mail: [email protected], do isteka roka za javnu raspravu. Sekretarijat za finansije će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave.

Predviđeno je da se Odluke primjenjuju od 1. januara naredne godine.

Check Also

Veliki proizvođači automobila tužili SAD zbog carina na uvoz iz Kine

Veliki proizvođači automobila tužili su američku vladu zbog carina koje je uvela na kineske dijelove.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *