Glavni grad za bruto plate daje 10,9 miliona eura

Budžet Glavnog grada, prema objavljenom nacrtu, za narednu godinu planiran je na 97.703.000 eura, piše Dan, dodajući da će za bruto zarade i doprinose zaposlenih biti izdvojeno 10.947.900 eura.

Grad će od izvornih prihoda (porezi, takse, naknade, donacije i ostali prihodi) inkasirati 69.155.000 eura. Izdatke (tekuće i kapitalne) su planirali na 88.256.000, dok na otplatu duga ide 5.447.000 eura pa će nedostajuća sredstva od 24.548.000 eura nadomjestiti tako što računaju na prihod od imovine 7.800.000, prenesena sredstva su 7.498.000, kredit 9.100.000 i transfer iz budžeta je 150.000 eura.

Glavni grad prikazuje da su i deficitu 19.101.000 sa kamatama po osnovu zaduženja. Takođe, navode da je primarni deficit 17.913.000, što inače finansijski stručnjaci koriste kada žele da prikriju kamate koje se moraju platiti.

Budžet za ovu godinu je, nakon rebalansa, bio 75.848.100 eura. U dokumentu, koji je u narednih 15 dana na javnoj raspravi, naznačeni su i razlozi zbog čega je budžet za narednu godinu uvećan 23,54 odsto ali računajući na gradsku kase prije rebalnsa – 65.407.950 eura.

Za bruto zarade i doprinose zaposlenih Glavni grad izdvaja 10.947.900 eura. Kapitalni izdaci su 53 miliona eura – za infrastrukturu 45 miliona, građevinske objekte 1,9, za opremu 3,8 i investiciono održavanje dva miliona.

“Razlozi za ovoliki procenat povećanja primitaka u odnosu na 2019. godinu je što Glavni grad počinje sa realizacijom projekta Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici faza I, za koji su sredstva (21.172.000 eura) obezbijeđena shodno ugovoru o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava, zaključenog između Vlade Crne Gore-Ministarstvo finansija, Glavnog grada, Vodovoda i kanalizacije i Vlade Crne Gore – Ministarstvo održivog razvoja i turizma”, naznačeno je u dokumentu.

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.