Država vlasnik 85% akcija EPCG

Vlada je prihvatila Informaciju o realizaciji Ugovora o izvršenju put opcije između A2A i Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Vlade dosadašnja realizacija Ugovora, rezultirala je novom vlasničkom strukturom, odnosno činjenicom da je udio Države u vlasništvu EPCG porastao sa 57,1 odsto, na 85,4 odsto.

„EPCG posjeduje tačno 10 odsto sopstvenih akcija, udio A2A sveden je na svega 3,2 odsto, dok su ostali akcionari zadržali prethodni udio od oko 1,2 odsto“, saopšteno je iz Vlade.

Budući da je ugovoreno da preostale akcije A2A do kraja godine preuzmu ili država ili EPCG, te da EPCG trenutno u svom vlasništvu ima maksimalno dozvoljenih 10 odsto sopstvenih akcija, potrebno je da Država preuzme preostale akcije.

„Projekcijama budžeta za 2019. godinu predviđeno da se po osnovu isplate dividende akcionarima EPCG u potpunosti vrati dio ulaganja države iz maja tekuće godine u iznosu od 35 miliona eura. To praktično znači da će se otkupom preostalih akcija od A2A uvećati pripadajući dio dividende i ostvariti dodatni prihod budžeta“, saopšteno je iz Vlade.

Ministarstvo finansija je zaduženo da, u cilju realizacije posljednje tranše Ugovora, po osnovu kupovine hartija od vrijednosti, preuzme od A2A 3.202.845 akcija za iznos od 14.333.637 eura najkasnije do 30.11.2019. godine i – 636.793 akcija za iznos od 2.849.828 eura najkasnije do 31.12.2019.godine.

„Ministarstvo ekonomije je zaduženo da u saradnji sa predstavnicima državnog kapitala u EPCG obezbijedi raspodjelu neraspoređene dobiti EPCG, najkasnije do 15.12.2019. godine, koja će državnom budžetu obezbijediti prihod od najmanje 37.407.272 eura“, saopšteno je iz Vlade.

Check Also

Početak škole uz poklon popust NLB Banke na online kupovinu NLB Visa karticama

Za spreman početak školske godine, NLB Banka će za svaku kupovinu NLB Visa karticama, na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *