Likvidna sredstva banaka u avgustu 1,1 milijardu

Prosječna likvidna sredstva banaka u avgustu su iznosila 1,1 milijardu eura, što je 4,4 odsto više nego u julu, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Prosječna likvidna sredstva su u avgustu u odnosu na isti mjesec prošle godine pala 2,7 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Iz CBCG su podsjetili da podacima za jul nijesu obuhvaćene Invest banka Montenegro (IBM) i Atlas, koje su iz monetarne statistike isključene u januaru, odnosno aprilu.

Bilansna suma banaka na kraju avgusta iznosila je 4,59 milijardi eura i porasla je 1,8 odsto u odnosu na jul, odnosno 2,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

„Kada se zbog uporedivosti iz podataka za avgust prethodne godine isključe dvije banke koje nijesu dio statistike, bilansna suma je na godišnjem nivou zabilježila rast od 9,6 odsto“, navodi se u Biltenu CBCG.

U strukturi aktive banaka, u avgustu su dominantno učešće od 66 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 19,6 odsto, dok se 12,2 odsto odnosilo na hartije od vrijednosti, a 2,2 odsto na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 76,9 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12,9 odsto, pozajmice sa 7,1 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,1 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju jula iznosio je 592 miliona eura i porastao je dva odsto na mjesečnom nivou, a 14,3 odsto na godišnjem.

Check Also

United Grupa pomaže zemljama u regionu sa 3 miliona dolara, Crnoj Gori namijenjeno 250.000

United Grupa, koja posluje u sedam zemalja u regionu, u duhu solidarnosti zbog borbe sa …

One comment

  1. Hahaha efekat sezone pa bi da se hvale nečim što nije njihov uspjeh

    Nego zašto već nema podataka iz septembra?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *