Internet dovoljno brz za slanje računa poreznicima

U Agenciji za elektronske komunikacije smatraju da imamo dovoljno jak internet protok kao podršku elektronskoj fiskalizaciji. Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga stupice na snagu naredne godine, a njegova primjena podrazumijeva internet konekciju.

-Kada se govori dostupnosti usluga prenosa podataka, kao osnovnom preduslovu za realizaciju projekta elektronske fiskalizacije u prometu proizvoda i usluga, smatramo da je u Crnoj Gori ovaj preduslov ispunjen, kazali su Pobjedi predstavnici EKIP-a.

Kapaciteti

Navode da za potrebe elektronske fiskalizacije nijesu potrebni naročito veliki prenosni kapaciteti (radi se o fajlovima veličine najviše nekoliko desetina kB).

-Pa smatramo da će trenutne brzine prenosa podataka u mrežama operatora, bilo da se radi o pristupu posredstvom žičanih (xDSL, KDS-HFC ili FTTk), ili bežičnih tehnologija (mobilne mreže, WiMAX), biti sasvim dovoljne zauspješno obavljanje procesa fiskalizacije u realnom vremenu, rekli su predstavnici EKIP-a.

Oni su istakli daje za 97 odsto stanovništva dostupna usluga prenosa podataka brzinom od najmanje deset Mb/s u makar jednoj od mreža mobilnih operatora, a veliki dio naseljene teritorije je pokriven i fiksnim širokopojasnim pristupom.

-Za onaj mali broj slučajeva, kada se djelatnost obavlja na lokaciji na kojoj je utvrđeno da usluga pristupa internetu nije dostupna, zakon je predvidio mogućnost korišćenja fiskalnog servisau of-lajnmodu i naknadno slanje podataka o izdatim računima Poreskoj upravi, objasnili su predstavnici EKIP-a. Iz Agencije poručuju da elektronske komunikacione mreže i infrastruktura omogućavaju primjenu najsavremenije tehnologije.

-Operatori nude različite brzine pristupa internetu, u zavisnosti od tehnologije. Korisnicima se putem xDSL-a nude maksimalne brzine do 40 Mb/s, kablovskih distributivnih sistema (KDS -HFC) do 100 Mb/s, a putem priključka sa optičkim vlaknima (FTTx) brzine pristupa internetu do 200 Mb/s, u segmentu fiksnog širokopojasnog pristupa internetu, naveli su predstavnici EKIP-a.

Napomenuli su da je u određenim opštinama zastupljeno nekoliko operatora i nekoliko različitih tehnologija, tako da korisnici imaju mogućnost izbora.

-U 15 opština, u kojima živi 90,9 odsto stanovnika, usluga širokopojasnog pristupa je dostupna kod najmanje tri operatora. U tri opštine u kojima živi pet odsto stanovnika ova usluga je dostupna kod dva različita operatora, a u šest opština u kojima živi 4,1 odsto stanovnika usluga je dostupna samo kod jednog operatora, precizirali su predstavnici EKIP-a.

Brzina

Istakli su da je Agencija utvrdila da se u posljednjih nekoliko godina koriste sve veće brzine pristupa internetu. Analize EKIP-a pokazuju da trenutno 40 odsto korisnika koristi brzine od dva Mb/s do 30 Mb/s, 45 odsto brzine od 30Mb/s do 100 Mb/s, a nešto više od devet odsto brzine jednake i veće od 100 Mb/s.

-Prema proračunima koje je Agencija uradila sredinom ove godine, može se zaključiti da je procenatpokrivenosti stanovništva i teritorije signalom mobilnih mreža izuzetno visok, naročito ako se ima u vidu konfiguracija terena, naglasili su predstavnici EKIP-a.

Prema njihovim riječima pokrivenost 3G i 4G signalom mobilnih mreža, kao tehnologija koje mogu obezbjediti širokopojasni pristup, iznosi
preko 97 odsto stanovništva, što Crnu Goru svrstava u red zemalja sa najboljom pokrivenošću.

-Na osnovu podataka sa mjerne platforme koja je povezana na tačku razmjene internet saobraćaja u Crnoj Gori (MIXP) za mjerenje brzine internet konekcije, prosječna brzina preuzimanja podataka (download) tokom prvih devet mjeseci ove godine iznosila je 48,606 Mb/s, saopštili su predstavnici EKIP-a.

Naveli su da je Agencija početkom juna, implementirala novi sistem, koji je opensource platforma, za mjerenje i analizu kvaliteta javne elektronske komunikacione usluge internet pristupa (EKIP NetTest).

-EKIP NetTest omogućava mjerenje parametara kvaliteta usluge internet pristupa u fiksnim i mobilnim mrežamau Crnoj Gori, objasnili su iz EKIP-a.

Dodali su daje EKIP NetTest dostupan za sve moderne veb pretraživače fhttps://nettest. ekip.mel kao i zamobilne uređaje sa operativnim sistemom android (verzija 6.0 ili novije) i iOS (verzija 10 ili novije). Mobilne aplikacije se mogu preuzeti sa Google Play-a za android OS i App Store-a za Apple i OS.

(Pobjeda)

Check Also

Spoljnotrgovinska robna razmjena 2,94 milijarde, najveći partner Srbija

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar – decembar 2021. godine, prema preliminarnim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *