Budžetom predviđeno novo zaduženje od 250 miliona eura

Budžetom za 2020. godinu Vlada je predvidjela mogućnost zaduženja u iznosu od 250 miliona eura, potvrdilo je “Danu” više izvora iz Vlade. Vlada je i u ovoj godini imala mogućnost zaduženja u iznosu od 250 miliona uz garanciju Svjetske banke (SB), ali je neće iskoristiti do kraja 2019. godine. Moguće da zaduženje od 250 miliona u narednoj godini bude uz garanciju Svjetske banke. Takođe, budžetom za 2020. godinu, koji je juče usvojen na Vladi, a danas će biti predstavljen i objavljen, nije predviđena nova emisija obveznica na međunarodnom tržištu. Posljednje dvije godine Vlada je godišnje pozajmljivala 500 miliona eura emisijom obveznica na međunarodnom tržištu. Sjednicom je predsjedavao premijer Duško Marković.

Vlada će i u narednoj godini izdati garancije državnim preduzećima. Po našim informacijama, garancije će biti blizu 50 miliona eura i izdaće se željezničkim preduzećima i Regionalnom vodovodu.

Budžet za narednu godinu biće težak 2,57 milijardi eura, od čega će izvorni prihodi iznositi 1,988 milijardi eura, dok su nedostajuća sredstva 590 miliona. Manjak u budžetu će se finansirati sa 490 mi liona depozita i povlačenjem 100 miliona od Eksim banke iz kreditnog aranžmana za autoput. Vlada ima 490 miliona depozita, jer je u septembru pozajmila pola milijarde emisijom obveznica na međunarodnom tržištu.

Kapitalni budžet ove godine će biti manji za oko 100 miliona i iznosiće 230 miliona eura. Od toga će budžet Uprave za saobraćaj iznositi 183 miliona, a Uprave javnih radova 47 miliona eura. Za finansiranje autoputa u narednoj godini planirano je da se utroši 145,6 miliona eura. Autoput bi trebalo da bude završen do 30. septembra naredne godine. Tako je barem predviđeno aneksom ugovora sa kineskom kompanijom CRBC.

Za otplatu dugova u narednoj godini Vlada će platiti 540 miliona eura, dok je deficit budžeta u narednoj godini projektovan na 0,98 odsto BDP-a, što je blizu 50 miliona eura.

Vlada će u narednoj godini u kinuti krizni porez na plate iznad prosjeka, što je ministar finansija Darko Radunović i najavio početkom ove godine. Na plate iznad prosjeka, tj. 720 eura bruto i 480 eura neto, bio je 11 odsto u ovoj godini. Kada je ova mjera uvedena 2013. godine iznosio je 15 procenata. Da li će se zbog toga povećati plate koje su bile iznad prosjeka, ostaje da se vidi u narednoj godini.

U narednoj godini planirano je povećanje zarada za prosvjetu i zdravstvo u ukupnom iznosu od 20 miliona, čime će fond za bruto zaposlenih u državnoj administraciji biti oko 500 miliona eura.

Vlada je prošle godine pozajmila 1,1 milijardu eura, dok je u ovoj godini do sada pozajmljeno 774 mi liona eura. Od 180 miliona eura za autoput, prema poslednjim podacima Ministarstva finansija, do drugog kvartala je povučeno 85 miliona, što znači da se Vlada može zadužiti još 95 miliona u ovoj godini, odnosno do iznosa od 869 mi liona. To znači da se u ovoj godini neće ponovo probiti granica od milijardu eura zaduženja, što je bio slučaj 2018. godine.

(Dan)

Check Also

Da li će nekretninski balon pući?

Da li je tržište stambenih nekretnina izašlo iz pandemije kao pobjednik? Da li je rast …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *