Jadranski sajam prihodovao pola miliona eura

Jadranski sajam u Budvi koje su u većinskom vlasništvu kompanija odbjeglog biznismena Duška Kneževića, završio je poslovne aktivnosti na kraju septembra sa gubitkom od 45.055 eura, pokazuje izvještaj koji je na internet stranicama objavila Montenegroberza.

Radom kompanije ukupno je prihodovano 516.566 eura, od čega je 516.287 eura prilivi od prodaje usluga, a 279 ostali prihodi. Istovremeno su rashodi dostigli 558.178 miliona eura. U tom segmentu najviše je dato na zarade zaposlenih 240.069 eura, a zatim na ostale poslovne rashode gdje se odlilo još 211.889 eura. Na materijal potreban za kontinuirani rad dato je 71.888 i na amortizaciju 34.332 eura. Tako je poslovni rezultat u ovom periodu bio negativnih 41.612 eura.

Rezultat finansijskih tokova bio je takođe negativan i iznosio je, kako se navodi u izvještaju o poslovanju, 479 eura, pošto je priliv bio 491, a odliv 12 eura. Od ostalih poslovnih aktivnosti prihodovano je 7.412, a dato 1.355 eura, pa je rezultat u tom dijelu poslovanja 6.057 eura. Neoporezovani iznos sredstava na kraju septembra bio je gubitak vrijedan 35.076 eura, a uz 9.796 eura poreskih obaveza, finalni rezultat je minus od 45.055 eura.

Ukupna imovina kompanije imala je vrijednost od 13,89 miliona eura, od kojih je 13,23 miliona registrovana vrijednost nekretnina i opreme, 379.493 nematerijalna ulaganja, 276.704 dugoročni plasmani sredstava, a odložene poreske obaveze 49.953 eura.

Na kratkoročne finansijske aranžmane uključujući gotovinu izdvojeno je čak 7,33 miliona eura, od čega 7,04 miliona za otplatu različitih potraživanja, a 3.115 eura za porez na dodatu vrijednost. U izvještaju ne postoje posebni finansijski iskazi o toku gotovine u ovom periodu, ali je u okviru aktive navedeno da su ekvivalenti ovih sredstava imali vrijednost 289.939 eura, dok su zalihe predstavljale još jedan manjak, i to od 2.980 eura.

Sadašnji osnovni kapital ima vrijednost 4,45 miliona eura i raspoređen je u 2,76 miliona akcija, dok je postojeći gubitak na strani pasive čak 2,34 miliona eura. Pozitivni rezultati revalorizacije rezervi donijeli su kompaniji 1,08 miliona eura, odložene poreske obaveze imaju vrijednost 268.867 eura, a kratkoročne obaveze 688.810 eura. Revalorizovane rezerve iznosile su 14,72 miliona, dugoročna rezervisana sredstva namij enj ena isplati kredita 1,86 miliona, a kratkoročne još 650.099 eura od čega je 476.160 namijenjeno isplati obaveza iz poslovanja. Gubitak u ovom segmentu na kraju septembra iznosio je 404.108 eura.

Prema zvaničnim podacima, izvršni direktor i sekretar društva je Rajko Bujković, Knežević je predsjednik i član Odbora direktora, a u tom upravljačkom tijelu su još Aleksandra Radović i Mirko Perović. Prema istim podacima, ukupna vrijednost osnovnog kapitala Sajma je 3,31 milion eura koji je raspoređen na 29.033 akcije. Atlas Grupa ima vlasnički udio od 47,36 odsto, investicioni fond Atlas Mont 43.33 odsto, vlasnik IK zbirnog kastodi računa ima 7,53, a ostali akcionari ukupno raspolažu sa 1,78 odsto dionica.

Check Also

Uhapšeni falsifikatori novca, obratite pažnju na apoene od 50 eura

Policija je identifikovala i lišila slobode tri osobe zbog sumnje da su izvršili krivično djelo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *