EU diktira Crnoj Gori kako da zadrži euro

Evropska unija (EU) je opredijeljena da Crna Gora po ulasku u evropsku zajednicu zadrži euro kao zakonsko sredstvo plaćanja i u narednom periodu treba da predloži rješenje u vezi tog pitanja. To je za Vijesti kazala šefica radne grupe za pregovaračko Poglavlje 17 (ekonomska i monetarna unija), Milica Kilibarda.

Crna Gora otvorila je u junu prošle godine pregovaračko poglavlje 17, nakon čega je dobila pet mjerila koja mora da ispuni. Posljednja obaveza je u dijelu koji glasi: Crna Gora se saglasila sa rješenjem koje je izradila EU u pogledu načina primjene okvira EU za usvajanje eura.

Kilibarda je objasnila da su u novembru prošle godine predstavnici EK istakli da je posljednje mjerilo neuobičajno zbog specifične situacije sa Cmom Gorom koja je prva zemlja koja je usvojila euro prije pristupanja EU i prije ispunjenja lcriterijuma konvergencije.

Evropska komisija (EK) u svim izvještajima napominje da je Crna Gora jednostrano uvela euro 2002.godine.To je urađeno uz prećutnu saglasnost evropskih zvaničnika.

Prema evropskim pravilima (kriterijumi konvergencije), da bi jedna država mogla da koristi euro kao svoju valutu mora da bude članica EU i da poštuje ključne kriterijume iz Mastrihtskog ugovora koji podrazumijevaju budžetski deficit od tri odsto BDP-a i javni dug do 60 odsto BDP-a. Deficit i javni dug Crne Gore nijesu u zakonskim okvirima. Prema podacima Državne revizorske institucije (DRI), gotivinski deficit na kraju prošle godine bio je 3,78 odsto BDP-a, a javni dug 70,09 odsto.

“To mjerilo predstavlja izazov EU u iznalaženju rješenja i ono je ostavljeno za naredni period. Ono što smatramo bitnim je da je jasna opredijeljenost EU i Crne Gore po pitanju lcorišćenja eura kao zakonskog sredstava plaćanja u Crnoj Gori. U svim dokumentima EK koji se odnose na Poglavlje 17 ističe se specifičnost Crne Gore po pitanju korišćenja eura i naglašava se da se korišćenje eura u Crnoj Gori u potpunosti razlikuje od članstva u eurozoni. Uz to, u svim dokumentima se navodi da Crna Gora želi da zadrži euro kao zakonsko sredstvo plaćanja i da razumijemo da pristupanje EU ne podrazumijeva i pristupanje eurozoni i eurosistemu”, kazala je Kilibarda.

Ona je podsjetila da je prilikom otvaranja Poglavlja 17 tadašnji komesar EU za proširenje Johanes Han istakao da će oni tokom pregovora utvrditi način primjene postojećeg okvira za uvođenje eura u slučaju Crne Gore, kao i da nakon pristupanja EU Crna Gora bi mogla da nastavi da koristi euro pod uslovom da se time ne ugrozi njena ekonomska stabilnost i konkurentnost.

(Opširnije u Vijestima)

Check Also

Najbolji kvartalni rezultat cijena nafte u tri decenije

Cijene nafte zabilježile su najbolji kvartalni rezultat u posljednjih 30 godina tokom tri mjeseca, zaključno …

One comment

  1. Nevjerovatno da pregovarač(ica) ne pominje 2 kriterijuma konvergencije (stopa inflacije i dugoročne kamatne stope) koje Crna gora, zbog strukture privrede i većinskog vlasništva neracionalnog i skupog bankarskog sistema, NIKADA neće moći ispuniti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *