Njemačka uvodi osnovnu penziju koja neće biti manja od 2.000 eura

Posle višemjesečnih rasprava vladajuća koalicija u Njemačkoj je postigla sporazum o „osnovnoj penziji“. Dogovor predviđa isplatu dodatka na nisku penziju.

Osobe koje su uplaćivale doprinose najmanje 35 godina, a imaju malu penziju, dobijaće od države dodatak: samci – ako im je penzija manja od 1.250 eura a parovi ako je penzija manja od 1.950 eura. Procjenjuje se da će taj dodatak dobijati između 1,2 i 1,5 miliona penzionera te da će to državni budžet koštati između milijardu i milijardu i po eura. Dodatak na penziju bi trebalo da se isplaćuje od 2021. godine.

I dosad je u Njemačkoj postojao novčani dodatak za one s malim penzijama. Ali, to je bila socijalna pomoć i isplaćivala ga je socijalna služba. Prema navodima Savezne kancelarije za statistiku prošle godine je takav dodatak dobijalo 1,1 milion ljudi. Prosječna visina dodatka bila je 796 eura.

Šta je to osnovna penzija?

Da ljudi nakon teškog rada cijelog života i redovnih uplata u penzioni fond ne bi na kraju postajali socijalni slučajevi, vladajuća koalicija je dogovorila uvođenje osnovne penzije. Ko je godinama radio, odgajao djecu ili negovao stare ili bolesne članove porodice, dobijaće penziju koja će biti znatno viša nego što je egzistencijalni minimum, koji je dosad osiguravala socijalna služba.

Uslov je, dakle, da čovjek ima najmanje 35 godina staža u šta se ubrajaju uplate za osiguranje tokom rada, odgoj djece ili negovanje starih ili bolesnih osoba u porodici.

Procjene potencijalnih korisnika se kreću od 320.000 (Institut za empirijska socijalna i ekonmska istraživanja) do gotovo tri miliona (Studija fondacije Bertelsman i Instituta njemačke privrede).

Provjera samo primanja ne i imovine

U Koalicionom ugovoru CDU-a, CSU-a i SPD-a bilo je predviđeno da se potreba isplate dodatka provjerava na isti način kao što se dosad provjeravala potreba za isplatu socijalne pomoći. Ali, SPD se tome kasnije protivio pa se odustalo od provjere imovine penzionera i njihovih partnera.

Provjeravaće se, dakle, samo primanja penzionera. To znači uz penzije i prihodi od iznajmljivanja nekretnina, renditi od dionica i slično. Ali, imovina je isključena od provjere. To znači da je teoretski moguće da neko živi u svojoj kući ili kući partnera i da zbog male penzije dobija dodatak od države.

Izvor: AJ/DPA

Check Also

Početak škole uz poklon popust NLB Banke na online kupovinu NLB Visa karticama

Za spreman početak školske godine, NLB Banka će za svaku kupovinu NLB Visa karticama, na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *