Bolnica Meljine: Javilo se šest novih povjerilaca

Pored ranije prispjelih 77 prijava potraživanja kojima povjerioci PZU Bolnice Meljine u stečaju potražuju 39,7 miliona eura, stiglo je šest novih, zbog čega je jučerašnje ročište za ispitivanje potraživanja odloženo za 11. decembar.

Na taj zahtjev stečajnog upravnika Žarka Ostojića primjedbe nijesu imali ni sudija Miodrag Anđelič ni prisutni povjerioci.

Odbor povjerilaca su na prethodnom ročištu formirale Poreska uprava, Montefarm i EPCG, ali nijesu ispunili svoju zakonsku obavezu da izaberu predsjednika odbora, na čemu je sudija Miodrag Anđelić insistirao. Ostojić smatra da takvu odluku ne moraju da donesu, ukoliko ne žele.

Pored članova odbora koji ukupno potražuju 3,8 miliona eura, među najvećim neobezbijeđenim povjeriocima su JZU Zavod za transfuziju krvi sa 118,2 hiljade i grupa 39 zaposlenih sa 127,4 hiljada eura. Kompanije Duška Kneževića potražuju osam milion eura i to Atlas banka 5,3 miliona, Invest banka 1,1 milion eura, a Atlas invest 1,6 miliona eura, država 25 miliona eura, koji se odnose na parnicu zbog raskida ugovora o privatizaciji, opština Herceg Novi traži pola miliona, a IRF 685,5 hiljada eura. Bolnica za vodu duguje 227,7 hiljada eura, a za komunalne usluge 35,5 hiljada eura.
Obaveze bolnice po pravosnažnim presudama zaposlenih zbog nepravilno obračunatih zarada su 170 hiljada eura, dok su radnici, neki pojedinačno, neki u grupama, prijavili preko 200 hiljada eura potraživanja.

Stečaj je u bolnicu Meljine uveden prije dva mjeseca, ali je bolnica nastavila da radi.

(Pobjeda)

Check Also

Srbija radi na zakonu o kriptovalutama

U Srbiji je počela izrada nacrta zakona o kriptovalutama koji treba da uredi tu oblast …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *