WWF Adria: Raskinuti ugovore, stopirati nove koncesije za mHE

Organizacija za zaštitu prirode WWF Adria, preporučila je Vladi da raskine sve ugovore o gradnji malih HE čiji koncesionari nijesu obezbijedili novac, te da se u potpunosti zaustavi prenos koncesija na potencijalno nove koncesionare.

Analizu koncesionih ugovora i sprovedenih postupaka za izgradnju malih hidroelektrana, za potrebe WWF-a, svjetske organizacije za zaštitu prirode, uradila je Ines Mrdović, pravna ekspertkinja.

U proteklih 12 godina u Crnoj Gori je koncesionim ugovorima bila odobrena izgradnja preko 70 mHE na rijekama na sjeveru države, a do sredine ove godine sagrađeno je 13 mHE, piše portal RTCG.

Dodjela koncesija sprovedena je kroz dva osnovna modela – tenderski postupak za elektrane instalisane snage od 1 MW do 10 MW i kroz davanje energetskih dozvola za elektrane instalisane snage do 1 MW, za koje nije sprovođeno javno nadmetanje.

“Koncesione ugovore za izgradnju malih hidroelektrana (mHE) u Crnoj Gori i sprovedene postupke na kojima su dodijeljene ove koncesije, karakterišu brojne nezakonitosti i nepravilnosti, pa Vlada Duška Markovića ima dovoljno prostora da raskine najveći broj zaključenih ugovora“, ističe Milija Čabarkapa iz WWF Adrije.

On kaže da se sprovedenom analizom utvrdilo preko 20 protivpravnosti u zaključenim ugovorima ili sprovedenim postupcima, što baca veliku sjenku na ukupnu pravnu valjanost pokrenutih projekata i dogovorenih koncesionih aranžmana.

„Izostanak kriterijuma za povlastice koje plaćaju potrošači, fiktivne odredbe o sredstvima za investicije, nepredviđenost izgradnje mHE u planskim dokumentima i davanje čitavih vodotoka u koncesiju, izostanak konsultovanja javnosti o korišćenju voda ili javnih rasprava o godišnjim planovima za davanje koncesija, samo su neke od utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti“, dodaje Čabarkapa.

Čabarkapa ističe i da projektima mHE nije dokazan javni interes, koji je osnov za dodjelu koncesija i obavljanje koncesione djelatnosti.

“Analizom je preporučeno da Vlada raskine sve ugovore čiji koncesionari nijesu obezbijedili novac za investicije, bez prava odštete za njih, kao i u slučajevima u kojima ne postoje planski dokumenti koji omogućavaju gradnju mHE, te da se u potpunosti zaustavi prenos koncesija na potencijalno nove koncesionare”, navodi se u Analizi.

Pored ostalog, preporučeno je i da Vlada redefiniše zaključene ugovore na osnovu izdatih energetskih dozvola i značajno smanji koncesioni rok tih ugovora, te preispita ugovore za sagrađene mHE, u svim slučajevima u kojima se ugrađenim cijevima uzima voda iz korita rijeka.

Analizu je WWF krajem jula ove godine dostavio Vladi, sa zahtjevom da se njegovom predstavniku omogući učešće u radnoj grupi ili odgovarajućem timu, koji bi imao zadatak da revidira kompletnu koncesionu politiku u izgradnji mHE.

“Do danas Ministarstvo ekonomije nije odgovorilo na ovaj zahtjev”, saopšteno je iz WWF Adrija.

Check Also

Deseta prodaja imovine bivše fabrike Radoje Dakić

Stečajni upravnik Mladen Marković oglasio je desetu prodaju imovine bivše fabrike Radoje Dakić. Na prodaji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *