Vrhovni sud Srbije potvrdio raskid ugovora za kredite u švajcarskim francima

Vrhovni kasacioni sud (VKS) Srbije potvrdio je pravnosnažnu presudu po kojoj je raskinut ugovor o kreditu u švajcarskim francima, čime je ovaj postupak u potpunosti okončan.

Radi se o tužbi za raskid ugovora zbog bitno promijenjenih okolnosti, koju je pravno lice podnijelo protiv jedne banke 2015. godine. Usvajajuća prvostepena presuda je donijeta u decembru 2016, a potvrđena je od strane Privrednog apelacionog suda u februaru 2018. godine, piše Telegraf Biznis.

Banka je uložila reviziju VKS-u, koja je ovom prilikom odbačena.

Ono što je bitno u ovom rješenju VKS-a, je konstatacija da je raskid ugovora o švajcarskim francima postojeća sudska praksa, da razlozi koje su iznijeli nižestepeni sudovi prilikom donošenja odluke o raskidu ugovora, nisu u suprotnosti sa dosadašnjom sudskom praksom, kažu u Udruženju “Efektiva”, te da ne postoji potreba za bilo kakvim novim tumačenjem prava u tom smislu.

“Prema ZOO, svaka strana sada vraća onoj drugoj primljeno u dinarima sa zateznom kamatom. Prema tome, klijent je u pretplati i banka će morati da mu vrati nemali iznos novca. Očekujem da će se banka i dužnik brzo sporazumjeti oko toga i da će proces time i formalno biti okončan”, rekao je za Telegraf Biznis Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva.

On dalje očekuje da svi oni koji su tužili za raskid, te sporove i dobiju.

“Na žalost, većina koja je konvertovala kredite u euro, nastaviće i dalje da plaća”, dodaje Gavrilović.

Ovim rješenjem, kaže, po prvi put imamo potvrđenu usvajajuću presudu za raskid i od strane VKS.

“Do nas su došle glasine, od samih bankara, da na VKS postoji još jedno Rješenje kojim je ovaj sud potvrdio usvajajuću presudu za raskid, te očekujemo da i to uskoro ugleda svjetlost dana, čime će i defitnivno biti potvrđeno višegodišnje zalaganje Efektive vezano za ovaj način rješavanja problema u švajcarskim francima”, navode u ovom udruženju.

Check Also

Raičković: Vrijeme je da se struka pita

Ljudi posmatraju krize kao problem, a ja bih rekao izazov da se suočimo sa svim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *