Kreditni registar Centralne banke Crne Gore ocijenjen visokom ocjenom od strane Svjetske banke  

U najnovijem izvještaju Doing business-a za 2020. godinu – istraživanju Svjetske banke koje se odnosi na procjenu kvaliteta biznis okruženja 190 zemalja, Crna Gora je  u pod-indikatoru “dobijanje kredita”, koji uključuje i procjenu kvaliteta kreditnog registra Centralne banke Crne Gore, rangirana na visokom 15. mjestu, znatno ispred zemalja u okruženju. U okviru Doing Business 2020 izvještaja, novost je i da Crna Gora, zajedno sa Novim Zelandom,  izdvojena kao zemlja koja je prva na svjetskom nivou i ima najveći stepen kvaliteta zakonskih rješenja zaštite klijenata (korisnika kredita i zajmodavca). Ovaj indeks mjeri stepen do kojeg zakoni o kolateralu i stečaju i likvidaciji banaka štite prava korisnika kredita i zajmodavca i na taj način olakšavaju proces kreditiranja.

Takođe, Crna Gora u odnosu na OECD razvijene zemlje ima bolju pokrivenost kreditnim registrom (41%  populacije u odnosu na 24,4% populacije), s obzirom da su svi korisnici kredita u Crnoj Gori  obuhvaćeni ovim registrom.

“Osnov za ovakav značajan rezultat Crne Gore u DB predstavlja stalno unapređenje kreditnog registra CBCG, jedinstvene i standardizovane elektronske baze podataka o kreditnim i drugim zaduženjima lica u Crnoj Gori, formirane na osnovu podataka i informacija koje su obveznici izvještavanja (banke, mikrokreditne finansijske institucije, Investiciono-razvojni fond Crne Gore, društva za lizing i faktoring, banke u stečaju i posebni obveznici izvještavanja) dužni dostavljati Centralnoj banci. Kreditni registar je uspostavljen 2006. godine i od tada se kontinuirano razvija i unapređuje, a čime je kvalitet i obuhvat praćenja sistemskih rizika u finansijskom sektoru znatno poboljšan. Tokom posljednje dvije godine Centralna banka Crne Gore je sprovela značajne aktivnosti na unapređenju funkcionisanja Kreditnog registra i poboljšanja kvaliteta usluga koje registar pruža. Osim detaljnog mjesečnog izvještaja o zaduženju klijenta u sistemu, Kreditni registar prikuplja i razmjenjuje  podatke o novoodobrenim plasmanima kao i o izvršenim plaćanjima na dnevnoj osnovi,  čime se postiže dnevna ažurnost podataka o svim plasmanima u sistemu. Kreiran je set novih izvještajnih obrazaca sistemskog karaktera, uključujući i izvještaj o kreditnoj istoriji svakog klijenta ponaosob.”, navode iz CBCG.

Svi korisnici kredita u Crnoj Gori su obuhvaćeni registrom. Kreditni registar je u svojoj bazi na kraju 2018. godine imao evidentirana 144.783 lica koja imaju zaduženost po osnovu kredita, lizinga, kreditnih kartica, dozvoljenog minusa po tekućem računu, garancija, akreditiva i ostalih prijavljenih zaduženja.

“Kreditni registar će se i u budućem periodu unapređivati i povećavati spektar i kvalitet informacija koje se razmjenjuju, posebno u dijelu pružanja dodatnih informacija o finansijskim izvještajima kompanija koji su korisnici kredita u Crnoj Gori i informacija o blokiranim preduzećima na izvještajni datum koji se pretražuje”, zaključili su iz Centralne banke.

Check Also

Poreski obveznici na tri mjeseca mogu odložiti poreske obaveze za maj

Poreski obveznici mogu na 90 dana odložiti i poreske obaveze po osnovu poreza na dohodak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *