Poreska uprava provjerava 30 sudskih vještaka zbog neplaćanja PDV-a

Poreska uprava pokrenula je postupak provjere poslovanja sudskih vještaka kako bi utvrdila ko je od njih bio dužan da plati porez na dodatu vrijednost PDV, piše Dan.

Porez je platio samo jedan vještak iz Bara, koji je ujedno i jedini registrovan za PDV. Tokom protekle nedjelje iz Poreske uprave su pozvali više vještaka da im dostave finansijske izvještaje o poslovanju i prihodima. Ovakva reakcija uslijedila je nakon što je objavlkeno koliki su godišnji prihodi sudskih vještaka, i to samo po osnovu angažovanja od sudova i tužilaštva.

Najmanje njih 30 prebacilo je cifru od 18.000 eura, što automatski znači da su morali platiti PDV. Ubuduće će se od vještaka zahtijevati da plaćaju PDV, bez obzira na to što se oni pozivaju na rupu u zakonu o navodnom dodatnom, a ne stalnom poslu. Sudskim vještacima do sada je naplaćivan porez od devet odsto na ime nagrade. Međutim, uvidom u listu prihoda jasno se vidi da se tu radi o ciframa koji premašuju stotine hiljada eura.

Vještacima raznih struka po osnovu angažovanja sudova i tužilaštva od 2014. do 2018. godine isplaćen je 4,1 milion eura, od čega nije plaćen ni jedan jedini cent PDV-a. Ova cifra se odnosi na isplate samo za poslove koji su se odrađivali za sudove, odnosno tužilaštva.

Tokom 2018. godine tužilaštvo je za angažovanje sudskih vještaka raznih struka utrošilo pola miliona eura, 2017. 664 hiljade, godinu ranije 616 hiljada, a 2015. i 2014. godine 493, odnosno 376 hiljada eura. Sudski savjet imao je nešto manje troškove, pa je 2018. vještacima isplatio 248.865, godinu ranije 266.463, 2016. godine 269.399, 2015. 279.131, a godinu ranije 354.715 eura.

PDV se naplaćuje za naknade preko 18.000 eura godišnje. Vještacima je kao glavni izgovor za neplaćanje PDV-a, kako tvrde, to da se u ovom s lučaju radi o dodatnom poslu za koji nijesu obavezni da plaćaju pomenuti porez. Ovo čudi, tim prije ako znamo da su svi ostali, među kojima i advokati koji takođe imaju svoju komoru, obavezni d a plaćaju porez na dodatu vrijednost.

Vještak iz oblasti elektronike Predrag Boljević za usluge vještačenja od tužilaštva i sudova naplatio je 84.523 eura. Radovan Popović, vještak iz oblasti zaštite od požara i eksplozija, prihodovao je 78.883 eura, dok je vještak ekonomsko finansijske struke Milenko Popović naplatio 65.000 eura, a vještak graćevinske struke Vukašin Đuričković 31.718 eura.

“Niko od njih nije registrovan za PDV”, tvrde u Poreskoj upravi.

Check Also

Pad indeksa i promet od oko 500 hiljada obilježili sedmicu na Montenegroberzi

Pad indeksa i promet od oko 500 hiljada eura obilježili su ovu sedmicu na crnogorskom …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *