Za devet mjeseci u plusu 11 banaka: Najveći profit ostvarila Erste banka

Erste banka ostvarila je najveći profit u prva tri kvartala ove godine. Prema podacima Centralne banke, u plusu je bilo 11 banaka, a u gubitku dvije.

Raspored banaka po profitu izgleda ovako:

 1. Erste banka – 9,91 miliona
 2. CKB banka – 8,78 miliona
 3. NLB banka – 8,51 miliona
 4. Hipotekarna banka – 7,04 miliona
 5. Podgorička banka – 5,59 miliona
 6. Adiko banka – 3,54 miliona
 7. Universal Capital Banka – 2,51 miliona
 8. Lovćen banka – 1,6 miliona
 9. Prva banka – 1,2 miliona
 10. Komercijalna banka – 863 hiljada
 11. Zirat banka – 171 hiljada

Profit Erste banke iznosio je je 9,91 miliona. Neto prihodi od kamata su iznosili 17,26 miliona a prihodi od naknada i provizija 2,67 miliona.

CKB banka, ostvarila je 8,788 miliona eura profita. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 19,23 miliona eura dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 6,31 miliona eura.

NLB je ostvarila 8,51 miliona profita gdje su neto prihodi od kamata banke iznosili 15,22 miliona a prihodi od naknada i provizija 3,07 miliona eura.

Hipotekarna banka ostvarila je 7,04 miliona eura profita od čega su neto prihodi banke od kamata iznosili 12,8 a prihodi od naknada i provizija 4,6 miliona eura.

Podgorička banka AD Podgorica (member od OTP Group) ostvarila je 5,59 miliona eura profita. Prihodi Podgoričke od od kamata iznosili su 16,93 miliona eura dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 1,8 miliona eura.

Adiko banka je ostvarila 3,54 miliona eura profita. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 7,5 miliona a prihodi od naknada i provizija 1,7 miliona eura.

Universal Capital Banka bila je plusu 2,51 miliona eura. Prihodi banke od kamata iznosili su 2,37 miliona dok su prihodi od naknada i provizija iznosili 2,41 miliona eura.

Lovćen banka ostvarila je 1,6 miliona eura profita. Neto prihodi Lovćen banke od kamata su iznosili 5,76 miliona dok su prihodi od naknada i provizija iznosili 1,18 miliona eura.

Profit Prve banke bio je 1,2 miliona eura. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 7,06 miliona eura a prihodi od naknada i provizija 2,58 miliona.

Komercijalna banka je ostvarila profit od  863 hiljada eura. Neto prihodi od kamata banke su iznosili 3,49 miliona eura a  prihodi od naknada i provizija 676 hiljada eura.

Zirat banka ostvarila je profit od 171 hiljadu eura.  Prihodi od kamata iznose 616 hiljada eura dok su prihodi od naknada i provizija 218 hiljada eura.

Gubitak

U minusu su bile Zapad banka i Nova banka. 

Zapad banka je za prva tri kvartala ostavrila minus od 2 hiljade eura. Prihodi banke od kamata iznosili 1,93 miliona eura a prihodi od naknada i provizija 620 hiljada eura.

Gubitak Nove banke iznosio je  1,17 miliona eura. Neto prihodi od kamata iznose 562 hiljade eura a prihodi od naknada i provizija 208 hiljada eura.

Check Also

Crnogorski Telekom prvi u Crnoj Gori predstavlja eSIM tehnologiju

Crnogorski Telekom nastavlja sa predstavljanjem svjetskih digitalnih trendova u Crnoj Gori, čijim razvojem i uvođenjem …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *