Vektra Aviation prodaje imovinu za 3,2 miliona

Stečajna uprava Vektra Aviation objavila je oglas o prodaji dijela imovine kompanije javnim prikupljanjem ponuda, po početnoj cijeni od 3,2 miliona eura.

Predmet prodaje je avio-hangar površine 2,1 hiljada metara kvadratnih i VIP terminal sa pratećim sadržajima i opremom, površine 1,1 hiljadu kvadrata, locirani na zemljištu airside aerodroma u Podgorici, izrađeni 2007. godine, po osnovu ugovora o zakupu zemljišta.

U oglasu se navodi da su objekti sa nespornim vlasništvom, ali nijesu upisani u zemljišne knjige.

Ponude mogu dostaviti preduzeća i građani koji uplate depozit od tri odsto od početne cijene ponuđene imovine. Ponude se mogu dostavljati Privrednom sudu do 21. novembra, kada će biti otvorene, prenosi MINA Business.

Ponuda koju dostavlja pojedinac treba da sadrži podatke sa fotokopijom lične isprave i dokaz o uplati depozita. Ponuda koju dostavlja preduzeće treba da sadrži podatke o njegovoj registraciji, osobi ovlašćenoj za podnošenje ponude, sa propisanim punomoćjem, dokaz o uplati depozita i iznos ponuđene cijene.

Uslovi za otvaranje ponuda biće ispunjeni ukoliko do predviđenog roka stigne makar jedna. Isključivu prednost u odabiru imaće ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom.

Ukoliko izabrani ponuđač odustane od ponude, gubi pravo na povraćaj depozita, a sljedeći sa navjećom ponuđenom cijenom stiče pravo na kupovinu imovine.

Odluku o prihvatanju ponude stečajni upravnik će donijeti najkasnije pet dana od javnog nadmetanja.

Odabrani ponuđač je dužan da najkasnije 15 dana od pravosnažnosti odluke o prodaji uplati cjelokupan iznos kupoprodajne cijene.

Check Also

Pržno dobilo novo šetalište

Pržno je dobilo novo šetalište, koje je sinoć svečano otvoreno u okviru manifestacije “Budvanske večeri”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.